President Santokhi opent 13e congres duurzame landbouwontwikkeling

Op uitnodiging van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname (d’ONS) heeft president Chandrikapersad Santokhi donderdag 20 oktober het 13e congres over duurzame landbouwontwikkeling geopend in hotel Torarica. 

De stichting speelt al jaren een voortrekkersrol in de discussie om klimaatverandering te combineren met de noodzaak voor duurzame landbouw. 

Klimaatverandering en landbouw zijn volgens president Santokhi onderwerpen die vallen onder prioriteitsgebieden van de regering. “Het is allemaal nodig, omdat Suriname net als de rest van de wereld te maken heeft met de effecten van klimaatverandering. Het land kan op agrarisch gebied een belangrijke rol gaan spelen in de voedselvoorziening in het Caribisch gebied”, aldus het staatshoofd.

De president toonde zijn erkentelijkheid aan voorzitter Rob Baan van de stichting. De voorzitter heeft eraan bijgedragen dat Suriname met een moderne kas twee prijzen in de wacht heeft gesleept op de Floriade in Almere. Op dit evenement heeft Suriname de tweede plaats behaald voor het unieke concept: ‘Suriname de Greenest Place since ever’ en de 1e plaats voor Cultural Award.

Stichting d’Ons, die zich samen met partners, sponsoren en vrijwilligers inzet voor de duurzame landbouwontwikkeling in Suriname, wordt al 13 jaar ondersteund door de Surinaamse en Nederlandse regering.

Samen met AERES Hogeschool en de provincie Flevoland heeft de stichting gezorgd dat een studiebeurs geboden kon worden aan de Surinaamse student Pritvhi Thakoer. Verder zijn er plannen om naast het bieden van beurzen Surinaamse boeren verder op weg te helpen met de innovatie en de professionalisering van hun bedrijven.

error: Kopiëren mag niet!