Industriële hennepteelt wordt legaal in Suriname

Wanneer de Wet Industriële Hennepteelt door de Nationale Assemblee binnenkort zal zijn aangenomen, zal het mogelijk zijn om in Suriname legaal industriële hennep te telen. Hennep, hemp of industriële hennep zijn woorden voor cannabisplanten die industriële doeleinden dienen. Van hennep wordt vele industriële producten gemaakt zoals touw, jute, textiel, papier,veevoer, isolatiemateriaal en medicijnen.

Hennep heeft in tegenstelling tot wiet of marihuana (de strafbare cannabis) slechts een THC-gehalte van ongeveer 0,2 procent. Het THC-gehalte bij de marihuana ligt afhankelijk van de variëteit tussen de 5 en 20 procent. THC is de stof die zorgt voor de psychoactieve werking. Daar wordt men “high” van. 

Wet Verdovende Middelen

Om industriële hennepteelt legaal te maken in Suriname is het ook nodig de Wet Verdovende Middelen aan te passen. Deze wet voorziet reeds in het legaal telen van industriële hennep, doch stelt daarbij het maximale THC-gehalte op 0,3 procent. Met de ontwerpwet Industriële Hennepteelt die nu in de Nationale Assemblee in behandeling is, wordt het THC-gehalte voor de Surinaamse omstandigheden gebracht naar maximaal 1 procent.

In de toelichting van het wetsontwerp wordt nadrukkelijk erop gewezen, dat in Suriname de teelt van industriële hennep in lijn zal zijn met wat internationaal gangbaar is. Ook zal gebruikt worden gemaakt van gecertificeerde zaden van hennep variëteiten, die bij teelt geen hoger THC-gehalte bevatten dan tussen de 0.5 en 1 procent. Internationaal worden er steeds nieuwe hennep variëteiten ontwikkeld met lagere THC-gehaltes, die wellicht uiteindelijk als richtlijn kunnen gelden voor de teelt van industriële hennep.

Nationaal instituut

Volgens de ontwerpwet Industriële Hennepteelt komt er een Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname (NIIHS). Dit instituut, dat onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) valt, zal zorg moeten dragen voor het algehele toezicht en de controle op de teelt, de verwerking, de levering of de verkoop van industriële hennep. Het NIIHS zal ook moeten zorgen voor THC-testen en de certificering van industriële hennepzaden. Indien bij de THC-testen ontdekt wordt dat het wettelijk THC-gehalte van 1 procent is overschreden, wordt gelet op het strafrechtelijk karakter, het Openbaar Ministerie ingeschakeld.

Bij de handhaving van de wet wordt uitgegaan van het strafrecht, namelijk gevangenisstraf en een geldboete. Het wetsontwerp regelt verder de vergunningsplicht voor de teelt, de verwerking, het aanwezig hebben van, de levering  of de verkoop van industriële hennep met de daaraan verbonden processen en procedures voor aanvraag, verkrijging en intrekking, het vereiste antecedentenonderzoek van de directie, het personeel en de inspecteurs van het NIIHS en van de vergunninghouders.

Industriële hennepteelt in Suriname biedt grote perspectieven. Er is voldoende onbenutte landbouwgrond die met een minimale investering weer in gebruik kan worden genomen zonder veel kosten. In Canada, waar op grote schaal aan industriële hennepteelt wordt gedaan, worden jaarlijks omzetten gehaald van rond de US$ 1 miljard.

SS

error: Kopiëren mag niet!