DA’91 discussieavond: “Waarom worden wij steeds armer?”

DA’91 houdt 20 oktober een discussieavond in het Lalla Rookh Gebouw met het thema “Waarom worden wij steeds armer”. Het wetenschappelijk bureau van de partij heeft drie inleiders uitgenodigd die zullen ingaan op deze centrale vraag. Volgens de partij laten recente groeiprognoses van de regio in vergelijking met die van Suriname zien, dat wij er steeds slechter vanaf zijn. Terwijl de regio een groei kent van 3.6 procent noteert Suriname een percentage van 1.3.  En dan is er nog de koers die voor de nodige hoofdbrekens zorgt.

“We zijn op weg naar 50 jaar onafhankelijkheid, in plaats dat wij als natie onafhankelijker zijn geworden gebeurt juist het omgekeerde”, zegt voorzitter Angelic Del Castilho van DA’91.

17e rijkste land

Zij merkt op, dat er vaak lovend wordt gesproken over de rijkdommen van Suriname. “Maar tegen alles in, we zouden het potentieel 17e rijkste land van de wereld zijn, maar nu behoren wij tot de 4 armste landen in de regio”, verduidelijkt Del Castilho. Zij noemt dit een treurige ontwikkeling en dat men zich moet beseffen waarom dit het geval is. “Want op die manier zijn wij in staat om een doorbraak te kunnen maken”. 

Del Castilho noemt al de bekende rijkdommen van Suriname, zoals hout, goud en olie. “Nu is er ook olie in zee. Maar de situatie heeft niet geresulteerd in verbetering voor de meeste mensen. De potentie is niet gewend ten bate van de gemeenschap”, maakt zij duidelijk. Gegeven deze omstandigheid is de vraag “waarom worden wij steeds armer” als thema gekozen. Hierover merkt Del Castilho op, dat mensen deze vraag moeten durven te stellen. Zij stelt de besluitvorming, het beleid en het gebrek aan normen en waarden in het bestuur aan de orde. En ook het steeds losbandiger worden van de corruptie wijst zij aan als verbeterpunten.

Iedereen

Waarom wij steeds armer worden is volgens Del Castilho niet alleen een vraag die een wetenschappelijke benadering nodig heeft. “Ook op het werk en bij de kapper zouden mensen hierover met elkaar in gesprek moeten gaan”, laat zij weten. “De verandering hiervan ligt thuis bij iedereen”, merkt zij op, hieraan toevoegend dat de uiteindelijke keus hiervan in handen van de burger is. “Want het is de keus die jij maakt welke van doorslaggevende betekenis is voor waar wij vandaag zijn”, redeneert zij.

Respectvol

Del Castilho noemt ook het verschijnsel van geld strooien. “Dit is onderdeel van de verarming van de samenleving.” Ook merkt zij op dat het verval van normen en waarden ervoor zorgt dat dit mogelijk is. “Want voorheen zouden mensen dit gedrag afwijzen”, benadrukt de voorzitter van DA’91. “Je toont respect aan een ander door geld op een verjaardag in een enveloppe te overhandigen. Het geld gaat netjes in een enveloppe, omdat je het zo respectvol mogelijk wil geven.”

Platform

Ook over het nieuwe platform dat de komende drie maanden zich zal gaan buigen over de vraag hoe de economie weer onder controle te krijgen, spreekt Del Castilho haar mening uit. Zij wijst op de reeds bestaande instituten, zoals de Sociaal Economische Raad, de Staatsraad, De Nationale Assemblee, het ministerie van Financiën en Planning die elk hun taken hebben. Del Castilho maakt duidelijk, dat zij geen voorstander is van de benadering middels een nieuw platform.   

RB

error: Kopiëren mag niet!