Heibel in DNA over agendapunten comité-generaal

Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee maandag 17 oktober is heibel geweest tussen de oppositie en de coalitie rond de onderwerpen van bespreking voor een te houden vergadering in comité-generaal. Assemblee-voorzitter Marinus Bee heeft recentelijk naar aanleiding van de visvergunningen kwestie met Guyana te kennen gegeven, voornemens te zijn om een vergadering achter gesloten deuren te houden waarbij de regering informatie aan het parlement zal verstrekken. Het zou gaan om alle relevante informatie in de relatie met Guyana. 

Alleen kwestie Tigri

De NDP-fractie heeft in een schrijven aan de parlementsvoorzitter aangegeven alle relevante informatie in de relatie met het buurland, met uitzondering van de kwestie rond het Tigri-gebied, in het openbaar besproken dienen te worden. Fractieleider Rabin Parmessar zei niet in te zien waarom de kwestie visvergunningen, de bouw van de brug over de Corantijnrivier en de onheuse bejegeningen van Suriname en Surinaamse autoriteiten door Guyana achter gesloten deuren moeten worden besproken. Deze zaken moeten in het openbaar worden besproken en de regering moet alle informatie op tafel leggen voor het parlement, aldus Parmessar.

Mahinder Jogi (VHP) zei. dat de NDP die mening mag zijn toegedaan, maar dat de voorbereidingen rond het te houden comité-generaal gedaan worden in nauwe afstemming met de regering.

De VHP-fractie heeft zich ook in een brief tot de Assembleevoorzitter gewend met het verzoek om te overwegen alle zaken die spelen in de relatie met Guyana achter gesloten deuren met de regering te bespreken. Jogi beschuldigt de NDP-fractie van het in de kaart willen spelen van Guyana met het in het openbaar bespreken van issues die omwille van strategische overwegingen binnenskamers moeten worden gehouden. 

Ronny Asabina van de BEP-fractie vindt dat de kwestie visvergunningen in het openbaar dient te worden besproken zodat de bevolking weet wat er allemaal gaande is geweest. Hij vraagt zich af waarom de regering een “tje potie” mentaliteit aan de dag legt, terwijl Surinaamse visgronden, de territoriale integriteit en soevereiniteit in het geding zijn. Asabina zei te vermoeden, dat de regering achter gesloten deuren wil vergaderen omdat het bang is dat misstappen die ze heeft begaan in het openbaar bloot zullen komen te staan. 

Assemblee-voorzitter Bee liet weten, dat er nog geen besluit is genomen over de te bespreken onderwerpen voor het comité-generaal. Het proces daartoe is gaande.

SS

error: Kopiëren mag niet!