Valuta-interventie richt weinig uit op koersen en prijzen

De valuta-interventies van de overheid hebben tot nu toe weinig uitgericht op het koersen- en prijzenfront. De wisselkoers van de US-dollar noteerde aan het eind van afgelopen week SRD 29,15.

Toen medio vorig maand de regering besloot om deviezen beschikbaar te stellen ten behoeve van de import van brandstof, medicamenten en basisgoederen noteerde de koers van de Amerikaanse dollar rond SRD 28,50. Na wat interventies op de valutamarkt daalde de koers in de derde week van september naar rond de SRD 27,65 om nu rond medio oktober weer boven de SRD 29 te gaan zitten. 

Op het prijzenfront is er ook weinig te merken van de valuta-interventies, dan dat de prijzen van goederen meegaan met de koersstijging. Als de koers echter enigszins daalt merkt de consument er niks van. Het is niet bekend hoeveel valuta de regering sedert haar inverventiemaatregel op de markt beschikbaar heeft gesteld. Vernomen wordt dat het om een bedrag moet gaan van rond de US$ 30 miljoen. 

De deviezen zouden ook tegen een koers van rond de SRD 25 en SRD 26 aan importeurs beschikbaar zijn gesteld, echter wordt bij de prijsbepaling van goederen hogere koersen gehanteerd. De consument merkt dus niets van valuta-interventies.

Platform koersstabilisatie

Ondertussen heeft president Chandrikapersad Santokhi het Platform Koersstabilisatie geïnstalleerd dat binnen drie maanden een pakket aan maatregelen moet presenteren om de koers te stabiliseren. Het Platform wordt voorgezeten door Financiën-minister ad-interim Albert Ramdin.

Er bestaat nogal wat scepticisme rond de instelling van het Platform, dat bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke actoren op de valutamarkt. In het Platform zitten vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Suriname, de Cambiohouders, de Bankiersvereniging en het platform van importeurs.

Dezelfde groep actoren was reeds begin augustus door president Santokhi bij elkaar gebracht om het wisselkoersprobleem te bespreken en oplossingen aan te dragen. De groep is enkele keren bij elkaar geweest en heeft enkele voorstel maatregelen besproken. De besproken voorstellen zijn reeds bekend, zoals wijziging van de deviezenuitvoerregeling, valuta-interventies, importbeperkende maatregelen etcetera. 

Nu twee maanden later wordt het Platform Koersstabilisatie formeel geïnstalleerd om binnen drie maanden met een voorstel te komen van dus een pakket aan maatregelen voor koersstabilisatie; dit terwijl veel van de te nemen maatregelen reeds eerder zijn besproken en bekend zijn. Dat men er weer drie maanden voor nodig heeft om maatregelen voor te stellen lijkt absurd. Gevoeglijk mag er dus vanuit worden gegaan dat de komende drie maanden geen maatregelen zullen komen voor koersstabilisatie en daarmee prijsstabilisatie.

SS

error: Kopiëren mag niet!