Dharm Mungra wijst op kans Babylonische spraakverwarring bij aanpak koers door platform

Een platform is afgelopen vrijdag ingesteld om te werken aan de stabilisatie van de wisselkoers. Dat er wordt gewerkt aan maatregelen om te komen tot koersstabilisatie noemt Dharm Mungra, die voorzitter is van De Nieuwe Leeuw, goed. Ook het feit dat diverse stakeholders worden geraadpleegd is volgens Mungra een goede benadering.

Hij zegt minder gecharmeerd te zijn van de samenstelling van het platform, want volgens hem is het belangrijk dat een deskundige de oorzaak moet kunnen vaststellen. In dit verband denkt Mungra aan een econoom met monetaire ervaring.

Monetaire ervaring

Hij zegt, dat Suriname beschikt over gekwalificeerde personen die de oorzaak van het probleem van de economie in een relatief korte tijd kunnen aantonen. “Drie maanden duren te lang. De economie is in de war en ik heb voorgesteld om een persoon verantwoordelijk te stellen die dat allemaal weer op de rails moet brengen. Het weggevallen vertrouwen speelt daarbij ook een grote rol”, laat Mungra weten.

“Je moet iemand hebben met veel monetaire ervaring en kennis die het liefst niet politiek gelieerd is, waardoor het vertrouwen veel beter tot stand komt omdat er dan geen politieke belangen in het spel zijn”, licht hij toe. “Wij hebben mensen in Suriname die zo geweldig zijn”, vervolgt hij. Mungra: “Wij hebben zo een briljant persoon hier in Suriname, die man is er, en ik heb geadviseerd om met hem te praten.”

Volgens de DNL-voorzitter is het in deze fase cruciaal om iemand met kennis te hebben in plaats van veel mensen met minder kennis op dit gebied. “Want we moeten oppassen voor Babylonische spraakverwarringen”, stelt hij. Wel benadrukt hij dat het in de inventarisatiefase belangrijk is om alle belanghebbenden te benaderen om te weten welke belangen er spelen. “Maar het is belangrijk om iemand te hebben die over de competentie beschikt om daarna uit alle belangen een goede keuze te maken.” Een monetaire econoom is volgens Mungra in staat om de grote lijnen en alle vertakkingen binnen elke sector te blijven overzien. Hij legt hierbij ook de nadruk op de wetenschappelijke benadering om tot een oplossing te komen.

Politieke wil

Een ander punt is volgens Mungra de politieke wil om zaken te doorbreken. Binnen de goudsector geeft hij als voorbeeld, dat de retentie op goud te laag is. “40.000 kilo goud verdwijnt over de grens, en daar halen wij nog geen 200.000 voor binnen terwijl dit 800.000.000 zou kunnen zijn.” Volgens hem valt hier nog veel te verbeteren voor Suriname. “Dit geldt ook voor andere sectoren”, verduidelijkt hij.

Belastingautoriteit

De Belastingautoriteit noemt hij een geweldig goede ontwikkeling. Alleen heeft hij op de vorm nog wat kritiek. “Niet in de vorm waarin de wet is aangenomen. Er zijn te weinig voorwaarden ingebouwd om te voorkomen dat de politiek invloed heeft in de belastingautoriteit”, zegt de voorzitter van DNL hierover.

Tot slot merkt hij over het platform nogmaals op, dat drie maanden een te lange periode is om in kaart te brengen waar de knelpunten binnen onze economie liggen.

RB

error: Kopiëren mag niet!