Aanpassingen conceptwet Belastingautoriteit binnen 6 maanden

De regering gaat binnen zes maanden werken aan aanpassingen in de conceptwet Belastingautoriteit Suriname. Het wetsontwerp Belastingautoriteit Suriname, dat vorige maand september door de regering bij de Nationale Assemblee is ingediend, is op velerlei punten slecht in elkaar gezet.

De vakbonden bij de Douane, de Belastingdienst en de Ontvanger van Invoerrechten en Accijnzen verzetten zich tegen de conceptwet. De bonden struikelen erover, dat rechtspositionele zaken van de ambtenaren onduidelijk zijn en dat er niet voldoende waarborgen zijn opgenomen die een goed draaiend semi-autonome dienst garanderen. 

Asiskumar Gajadien, de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs van het parlement van het ingediend wetsontwerp Belastingautoriteit Suriname, zegt dat na enkele actoren te hebben gehoord men tot de slotsom is gekome,n dat er nog heel wat zaken in de conceptwet uitgewerkt moeten worden. Het Directoraat Belasting heeft aangegeven 6 maanden de tijd nodig te hebben om aan de herzieningen en aanpassingen in de conceptwet te werken. 

Het adviesbureau Ernst & Young zou ook zijn aangetrokken om te helpen bij de verzelfstandiging van de Belastingdienst. Volgens Gajadien is men wel voorstander van verzelfstandiging, maar dat er inderdaad wijzigingen en aanpassingen in de conceptwet moeten worden doorgevoerd. Rechtspositionele zaken van de ambtenaren moeten duidelijker geregeld worden. Zaken in de conceptwet die met staatsrechtelijke voorzieningen en bestaande wettelijke regelingen te maken hebben, zullen ook beter geformuleerd moeten worden.

Bevoegdheden douaneambtenaar

Naast fiscale bevoegdheden mogen douaneambtenaren opsporen en aanhouden. Deze bevoegdheden zijn overeenkomstig de Scheepvaartwet, Deviezenwet, Wet Verdovende Middelen en het Smokkeldecreet. Als de Belastingautoriteit er is zijn de mensen geen ambtenaar meer. In de conceptwet Belastingautoriteit zijn deze en vele andere zaken niet of onvoldoende geregeld.

De instelling van een Belastingautoriteit is een van de acties in het kader van de fiscale hervorming en modernisering van de Belastingdienst. In dit kader moet nog een aantal bestaande wetten worden aangepast. De regering is van plan nog dit jaar een aantal van de bestaande wetten aan te passen. Dit heeft vooral te maken met de introductie van de BTW per 1 januari komend jaar. 

Een delegatie van het parlement zal naar vernomen wordt deze week een werkbezoek brengen aan de Dienst der Belastingen om zich er persoonlijk te vergewissen van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen op de invoering van de Wet BTW.

SS   

error: Kopiëren mag niet!