Nederlandse militairen delen expertise met Surinaamse militaire instructeurs

Twee Nederlandse militairen van het Expertise Centrum Opleidingen Defensie (ECOD) waren afgelopen drie weken in Suriname aan het werk voor een Train-the-Trainer opleiding. In totaal namen 29 Surinaamse militaire instructeurs deel aan deze intensieve en interactieve opleiding die zich richtte op het verder bekwamen van didactische vaardigheden. 

De Nederlandse ondersteuning volgde uit de intentieverklaring van april 2021 van beide ministers van Defensie, waarin was afgesproken de hernieuwde relatie en samenwerking tussen de beide landen. Dit om invulling te geven aan onder andere opleiding en training door de Koninklijke Militaire School (KMS) aan zijn Surinaamse equivalent, de Militaire School (MS). 

De Surinaamse militaire instructeurs kregen inzicht in hun wijze van lesgeven door gerichte feedback van de instructeurs en met name hun eigen collega’s. Gebruikte onderwijsleermiddelen die door de ECOD-instructeurs waren aangeschaft in Suriname zijn aan het einde van de opleiding gedoneerd aan de MS. 

De cursus werd afgelopen week feestelijk afgesloten met een certificaatuitreiking ‘Deelname Cursus Gevorderde Instructiebekwaamheid’ op het ministerie van Defensie onder aanwezigheid van de minister van Defensie, Krishna Mathoera, Commandant Instituut Defensie Opleidingen kolonel Hew A Kee en de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan. 

De KMS zal in overleg met het MS bekijken op welke wijze deze ondersteuning verder uitgewerkt kan worden, aldus de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

error: Kopiëren mag niet!