President Santokhi roept op tot natievorming tijdens Shri Shiv Parthiv Pujan 

President Chandrikapersad Santokhi was zondag 16 oktober in het kader van de 8e editie van de Shri Shiv Parthiv Pujan Samaroh  gebedsdienst te gast in het kinderhuis Sanatan Dharm Suriname aan de Doekhiweg. Op uitnodiging van het Comité Shri Shiv Párthiv Pújan sprak de president de gelovigen toe. 

De Shiv Parthiv Puja is tot een jaarlijkse traditie uitgegroeid en zowel de president als het comité vindt het van groot belang dat wanneer de respectieve plichten vergeten zijn, men samen de eenheid moet versterken, voor het welzijn van het land.

De president riep op om deze Shri Shiv Parthiv Pujan aan te grijpen om te groeien naar een echte natie en te gaan voor natievorming. Ook hield het staatshoofd de gelovigen voor om zich te laten inspireren en motiveren, om die eenheid op te zoeken en alle verschillen die er mogen bestaan tussen individuen en groepen achterwege te laten. In een speciale boodschap naar de jeugd wees hij hen erop negatief gedrag, met name op social media, achterwege te laten en elkaar minder pijn te doen.

“Laten we zoeken naar de overeenkomsten die ons nader tot elkaar brengen om onwetendheid te vernietigen en wijsheid te schenken”, stelde het staatshoofd. Tevens wees hij de leden erop, dat individueel bidden goed is maar dat het effect en de vibraties van gezamenlijk mediteren-saamuhik prarthnaa-, en rituelen verrichten, veel krachtiger is.

President Santokhi stond ook even stil bij zijn verantwoordelijkheden als Caricom-voorzitter waarbij hij, behalve voor de problemen in eigen land, ook oplossingsmogelijkheden moet bekijken voor de problemen en huidige benarde gezondheidssituatie op Haïti. Hij is de mening toegedaan, dat de tijd waarin wij leven, ons nauwelijks positieve waarden heeft aan te bieden omdat men nu heel weinig in geestelijke waarden gelooft doch slechts in feiten en cijfers.

“Alle religieuze dagen en rituelen moeten een grote bron van spirituele en morele opheffingen zijn. Laten we ons daarom gezegend voelen, om te behoren tot een multireligieuze samenleving waarin we geïnspireerd worden door de verheffende elementen van elkaars religieuze dagen en rituelen”, besloot het staatshoofd.

Het comite ontving een enveloppe met inhoud van de president als ondersteuning voor het harde werk. Na de plechtigheden vertrok het gezelschap naar de Surinamerivier voor de offerande.

error: Kopiëren mag niet!