Landbouwers vragen naar irrigatiewater bij Wageningen

Landbouwers van Lijn 1 te Wageningen in het district Nickerie hebben te kampen met irrigatiewater tekort. Door de aangehouden grote droge tijd is er geen irrigatiewater beschikbaar.

Een landbouwer geeft aan: “Onze aanplant is in de bloeifase momenteel, waarbij er irrigatiewater nodig is. Dit probleem is op te lossen als het recentelijk opgeknapte pompgemaal voor ongeveer 10 dagen gedraaid wordt.”

Volgens de landbouwer is er op ongeveer 250 tot 300 hectare land water nodig.

“Het gaat om 7 boeren van het gebied. Twee weken geleden is het pompgemaal te Wageningen hersteld. Maar, er wordt voorlopig geen water gepompt. We zijn al moe om elke keer weer mensen van LVV (ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij) te benaderen voor dit probleem zonder enige oplossing of resultaat vanuit hun zijde. Daarom betrekken wij de media erbij om zodoende ons probleem kenbaar te maken”, aldus de landbouwer.

error: Kopiëren mag niet!