Interim-managementteam KPS doet tussentijds verslag aan president over reorganisatie binnen het korps

Het eerder dit jaar door president Chandrikapersad Santokhi ingestelde interim-managementteam (IMT) bij het Korps Politie Suriname (KPS), heeft vrijdag 14 oktober zijn tussentijds verslag gedaan aan het staatshoofd. De president heeft zich zo uitgebreid mogelijk laten informeren omtrent de stand van zaken met betrekking tot het reorganisatietraject van het KPS.

De ontmoeting op het Kabinet van de President vond plaats op uitnodiging van het staatshoofd. Tijdens het overleg waren naast de IMT-leden ook minister Kenneth Amoksi en directeur Sharma Lakhisaran van Justitie en Politie (JusPol), de beleidsadviseur en leden van het adviesteam van de bewindsman aanwezig. 

Behalve de reorganisatie van het korps, zijn ook de knelpunten waarmee het politieapparaat kampt, aan de orde gekomen. Het IMT is ook ingegaan op het criminaliteitsvraagstuk, de aanpak en resultaten daarvan. Ook de interne bedrijfsvoering is onderdeel van bespreking geweest. 

Het interim-managementteam, dat vanaf februari dit jaar aanzit, werkt ook aan Meerjarenbeleidsplan. Hiervoor is er eerder een werkgroep geïnstalleerd. 

  • In het persbericht van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) wordt niets vermeld over wat nu feitelijk de stand van zaken is rond het ‘reorganisatietraject’ binnen de politie. De aan de orde gekomen ‘knelpunten’ worden ook met geen letter toegelicht door de CDS. En ook gaat de CDS niet in op de aanpak en resultaten van het criminaliteitsvraagstuk.                                                          Kortom, de voorlichtingsdienst van de regering laat de lezers van haar bericht weer achter met veel vragen en informeert de lezers onvolledig. Dit soort onvolledige berichtgeving lijkt helaas schering en inslag te zijn bij de CDS. Van enige volledige en transparante voorlichting is nauwelijks sprake.
error: Kopiëren mag niet!