Sociale vaardigheden en werkethiek personeel Jeugdzaken krijgen boost

De sociale vaardigheden en werkethiek van het personeel van het directoraat Jeugdzaken krijgen een boost middels een workshop ‘Sociale vaardigheden en Beroepshouding’ in de periode 11 tot en met 19 oktober. De boost moet resulteren in meer inzet van het personeel om de taken waarvoor het verantwoordelijk is, gemotiveerd en doelgericht uit te voeren. 

De eerste groep bestond uit leidinggevenden van Jeugdzaken. Bij deze gelegenheid werden ze toegesproken door zowel minister Steven Mac Andrew als de directrice van Jeugdzaken, Genti Mangroe, zo bericht het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

De minister sprak het personeel toe tegen de achtergrond van het uit te voeren jeugdbeleid met inachtneming van het profiel voor de Surinaamse jeugd en het ontwikkelingsconcept Youth POWER waarop het beleid is gebaseerd. Hij ziet versterking van de werkethiek als een voorwaarde voor succes. Hierbij kunnen volgens hem uitstekende ‘soft skills’ bij het personeel helpen om jongeren als doelgroep beter en effectiever te begeleiden tot gerespecteerde en volwaardige burgers in onze samenleving. 

Mac Andrew vertrouwt erop dat de workshop zal resulteren in veel meer enthousiasme, motivatie en overtuiging bij het personeel om de schouders eronder te zetten. 

Genti Mangroe zei dat de workshop is bedoeld om het personeel bewust te maken van zijn rol die het te vervullen heeft op het departement en om een correctie beroepshouding te etaleren op de werkvloer. Afgezien daarvan ziet ze de workshop als een goede gelegenheid voor de personeelsleden om hun kennis te verruimen en om hun sociale vaardigheden te vergroten.

error: Kopiëren mag niet!