Hof van Justitie gaat samenwerken met Gemeenschappelijk Hof van Antillen

Het Hof van Justitie bericht vrijdag 14 oktober, dat op 4 oktober de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de digitale zaaksregistratie systemen tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Hof van Justitie van Suriname is ondertekend. De ondertekening werd gedaan door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen mr. Mauritz de Kort en de president van het Hof van Justitie van Suriname mr. Iwan Rasoelbaks. 

V.l.n.r. mr. D. Sewratan, mr. M. de Kort, mr. I. Rasoelbaks, dhr. A. Steg en mr. A. Charan

De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen was op uitnodiging van de president van het Hof van Justitie van Suriname op werkbezoek in Suriname. Tijdens dit werkbezoek zijn er ook besprekingen, kennismakingen en beleefdheidsbezoeken geweest.

Het werkbezoek was vooral gericht op het vastleggen van de samenwerking die deels al van de grond is en de voortzetting en uitbouw daarvan. In een nadere addendum zal deze samenwerking verder uitgebreid en vastgelegd worden met onder andere de volgende onderwerpen:

  • EU-opleidingen ten behoeve van rechters en schrijfjuristen
  • Cursus actualiteiten jurisprudentie Hoge Raad
  • Advisering proces verzelfstandiging Bedrijfsvoering Hof van Justitie Suriname

De formele besprekingen tussen de president van het Gemeenschappelijk Hof en het management team van het Hof van Justitie Suriname vonden maandag 3 en dinsdag 4 oktober plaats op het Hof van Justitie. Verder werden oriëntatiegesprekken gevoerd met de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), drs. Simone Koole, en de waarnemend procureur-generaal mr. Garcia Paragsingh. Ook heeft mr. De Kort een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade in Suriname en president Chandrikapersad Santokhi.

Naast de officiële bijeenkomsten was er nog ruimte in het programma om de delegatie te vergasten op een toeristische boottrip, waarbij de plantages Johanna en Margaretha en Frederiksdorp zijn bezocht. Op deze manier kon de president in ontspannen sfeer de Surinaamse rechters ontmoeten alsook kennismaken met een deel van de natuur en historie van Suriname, zo schrijft het Hof in haar persbericht.

De delegatie van het Gemeenschappelijk Hof bestond verder uit de senior-adviseur André Steg. Hij is degene die de afgelopen periode ondersteuning heeft geboden met de implementatie van het civiele zaaksregistratie systeem in de civiele sector van de rechtspraak.

error: Kopiëren mag niet!