Invoer padiezaaizaad uit Guyana wordt gelegaliseerd

Om in de behoefte aan padiezaaizaad bij de komende najaarsinzaai te kunnen voorzien, zal de import van zaaizaad uit Guyana worden gelegaliseerd. De rijstsector in Suriname kampt sinds enige tijd met een ernstig gebrek aan kwalitatief goed zaaizaad.

Het illegaal binnen brengen van zaaizaad uit Guyana door enkele grote padieboeren in Nickerie wordt tot nu toe door de overheid gedoogd. Het probleem van zaaizaadvoorziening is volgens directeur Soedeschand Jairam van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) dermate ernstig dat nu besloten is om het binnenhalen van padiezaaizaad uit het buurland “makkelijker” te maken.

Jairam is voorzitter van het Platform Rijstsector dat in april dit jaar door president Chandrikapersad Santokhi was ingesteld met de opdracht de problemen in de rijstsector integraal aan te pakken.

Afgelopen weekend heeft het Platform haar rapport uitgebracht en overhandigd aan de president. Dit gebeurde in Nickerie tijdens een werkbezoek van Santokhi aan het rijstdistrict. Het rapport bevat actiepunten en maatregelen ter verhoging van de productie en de productiviteit in de rijstsector.

Kwaliteitscontrole

Onderdeel van het legaliseren van de import van zaaizaad is dat er nu gelet zal worden op kwaliteitskeuring. Met relevante stakeholders en de keuringsinstanties worden nu de nodige afspraken gemaakt. Met het wegvallen van de Stichting Machinale Landbouw (SML) en de Stichting Experimentele Landbouw (SEL) en het gebrekkig functioneren van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) worden er sinds jaren geen nieuwe hoogwaardige rijstrassen meer ontwikkeld in Suriname.

Enkele jaren geleden was er een samenwerkingsproject gestart met een Maleisisch rijstonderzoeksinstituut en zijn er nieuwe rijst variëteiten geïntroduceerd. Dit product is later stil komen te liggen, waardoor de rijstrassen na enkele jaren van gebruik niet meer voldeden. Dit project werd gefinancierd door de ISDB. Volgens Jairam wordt bekeken hoe dit project weer op te starten. Binnen niet al te lange termijn zal in Prins Bernhardpolder in Nickerie aan zaaizaadvermeerdering worden gedaan. Dit zal plaatsvinden onder supervisie van het ADRON.

SS

error: Kopiëren mag niet!