Een appeltje voor de dorst bewaren, is nu al een achterhaald verhaal

In gesprek met Dagblad Suriname gaat een man in op de situatie waarin vele belastingbetalers zich nu bevinden wanneer het gaat om de kasreserves die liggen bij de Centrale Bank van Suriname. 

Een korte terugblik

In 2010, toen Ronald Venetiaan nog president was, werd er zo’n 650 miljoen aan US-dollars als kasreserve gelaten bij de Centrale Bank. “De ex-president had toen ook de gelegenheid om het geld uit te geven aan een geweldige propaganda tijdens de verkiezingen, maar hij koos voor een stabiele kasreserve. Hierdoor kwam zijn propaganda als zwak over bij burgers en die hebben hem massaal weggestemd”, zegt Marlon, een man van 65 jaar tegen de redactie van Dagblad Suriname. 

De kasreserves zijn niks anders dan de zogenaamde spaargelden van de zittende regering die maandelijks ook komen vanuit de gelden die iedereen die belasting betaalt neertelt bij de Belastingdienst. Met deze belastinggelden worden in tijd van nood de kosten van het land gedekt. 

Marlon vervolgd zijn verhaal: “Tijdens de periode toen ex-president Bouterse aan de macht was, werd de kasreserve vooral in het verkiezingsjaar 2020 flink gebruikt ter ondersteuning van activiteiten die een verband hadden met het gevoerde politieke beleid.” Als voorbeeld haalt Marlon aan, dat er om de twee weken pakketten verkocht werden aan de mensen. “Het feit waar vele mensen niet stil bij hebben gestaan was, dat het geld deels kwam uit de door hen betaalde belastinggelden”, aldus Marlon.

De regering Bouterse-Adhin heeft volgens Marlon toen niet gehandeld net als hoe ex-president Venetiaan dat deed in 2010, maar won ondanks alle uitgaven van de kasreserve de verkiezing niet.

Ook werden de bestaande kasreserves van de banken die ze bij de Centrale Bank hadden bewaard gestolen. Tot nu zijn er maar enkele mensen voor vervolgd en veroordeeld, waaronder de voormalige governor van de Centrale Bank.

Echter zijn voorlopig de leden van de Raad van Commissarissen uit die periode gevrijwaard gebleven. Het is ook nog onduidelijk of ze bescherming genieten van de huidige regering, mogelijk door verwevenheid van personen naar de huidige coalitie toe.

Het Openbaar Ministerie, OM, heeft nog altijd de bevoegdheid om het te doen, maar tot heden merken wij geen beweging van het OM in die richting.

Een appeltje voor de dorst bewaren

“Nu komt het, de zittende regering Santokhi-Brunswijk doet er alles aan om de kasreserve weer bij te vullen en dat is hun inmiddels ook al gelukt. Er zit nu bijkans 1.000 miljoen US-dollars bij de Centrale Bank van Suriname. Het jammerlijke van dit alles is, dat het geld uit de zakken gehaald wordt van de burgers. Zo komen bijkans alle maatregelen die getroffen worden om de kasreserve te versterken als zwaar over bij de burgers”, zegt Marlon. 

Volgens internationale standaarden, aldus een burger met  economische kennis en bekend is bij de redactie van Dagblad Suriname, is het altijd goed dat ieder land tenminste drie maanden kasreserve heeft liggen. Suriname heeft de limiet van drie maanden al een poos gepasseerd en heeft inmiddels al zeker voor vijf extra maanden geld gespaard. Dit geld kan dus altijd gebruikt worden indien er sprake is van een noodtoestand in het land. 

Terugkomend op dat van de burgers die de zwaarste lasten moeten dragen. Marlon zegt tegen de redactie van Dagblad Suriname, dat het bewaren van een appeltje voor de dorst nu een achterhaald verhaal is, omdat een ieder probeert om zo veel als mogelijk het hoofd boven water te houden. Het is niet alleen de regering die het voelt, maar ook de burgers die bij moeten dragen”, zegt Marlon afsluitend.

GW

error: Kopiëren mag niet!