Beleid houtsector gericht op lokale houtverwerking

De productie van rondhout zal voor de komende periode onder het niveau van 2018-2019 blijven (ruim 1 miljoen kubieke meter) vanwege de intentie de export van rondhout af te bouwen ten gunste van lokale verwerking tot eindproducten. Volgens projecties van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zal de productie van rondhout in 2024 stabiliseren rond ongeveer 750.000 m3 rondhout. De export van rondhout zal stabiliseren rond 300.000 m3 per jaar. 

De verwachting is dat in plaats daarvan de export van verwerkt hout zal toenemen. Voor dit jaar worden de overheidsinkomsten uit de sector geschat op rond de SRD 471 miljoen. Het overgrote deel hiervan komt uit retributies en exportrechten rondhout. Dit blijkt uit gegevens uit het Financieel Jaarplan 2023 van de regering.

Exportrechten rondhout

Uit de cijfers blijkt, dat de productie van rondhout vanaf 2020 met de in werking treden van de belasting op de export van rondhout met ongeveer 40% is afgenomen naar rond de 300.000 kubieke meter vorig jaar. De overheidsinkomsten uit retributie en uit exportrechten rondhout zijn echter flink gestegen vanwege het effect van de depreciatie van de SRD. Retributie en exportrechten rondhout worden namelijk in Amerikaanse dollars uitgedrukt.

Het beleid in de houtsector is erop gericht de productie van verwerkt hout te doen toenemen. Voor het bereiken van deze doelstelling is het echter van belang, dat gewerkt wordt aan uitbreiding van financiering mogelijkheden voor kleine- en middelgrote ondernemingen. De verwachting is. dat de verwerking van rondhout zal leiden tot een grote toename van werkgelegenheid.

Verouderde machines houtzagerijen

Echter zal er dan ook geïnvesteerd moeten worden in het upgraden van verwerkingscapaciteit, aangezien een groot deel van de houtzagerijen is zijn en een uitval van producten heeft van rond de 40 procent. 

Bij het uitbreiden van financieringsmogelijkheden voor ondernemingen in de houtverwerking gaat het niet alleen om investeringskapitaal, maar ook operationeel kapitaal voor aanschaf van voorraden en dergelijke, verzekering tegen dubieuze debiteuren, kwaliteitskeuring van de productie zodat deze voldoet aan internationale kwaliteitseisen en ter voorkoming dat dubieuze producenten de merknaam van Suriname bekladden. Ondersteuning vanuit de overheid met het aanboren van nieuwe markten en begeleiding voor geheel onervaren ondernemers die willen exporteren.

Ook moet rekening gehouden worden met het vinden van de benodigde en kundige arbeiders die bereid zijn te werken in deze sector.

Uit statistieken van het statistiekbureau blijkt, dat de kosten verbonden aan timmerwerken, arbeidskosten voor houtbewerking vanaf 2019 sterk zijn toegenomen. Dit zal naar verwachting van invloed zijn op de doelstelling van de overheid om de export van verwerkt hout te bevorderen. De vraag is namelijk in welke mate de productiekosten van invloed zullen zijn om te kunnen concurreren op de buitenlandse markt. SS

error: Kopiëren mag niet!