Advocaat Chandra Algoe: “Eén getuige, geen getuige”

Rechter in het Tweede Kanton Maitrie Kuldip Singh heeft twee berovingen en overtreding van de Vuurwapenwet tegen de verdachte Hilley in behandeling. Het proces bevindt zich in gevorderd stadium. Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door mr Roline Gravenbeek, acht schuld bewezen en heeft gevorderd, dat de beklaagde gestraft wordt met een gevangenisstraf van 5 jaar onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van SRD 5.000 bij niet betaling te vervangen door 5 maanden hechtenis en verbeurdverklaring van het voertuig waarmee de beroving heeft plaatsgevonden. Hilley wordt bijstaan door de advocaten Irving Kanhai en Chandra Algoe.

Rovers

Twee mannen sprongen over de poort van een woonhuis. De bewoner werd opgeschrikt door geluiden op het erf. Hij begaf zich naar de openstaande deur, waar hij oog in oog kwam te staan met 3 manspersonen, waarvan 2 met vuistvuurwapens in de hand. Het slachtoffer werd tegen de grond gewerkt en mishandeld. Er voegde zich op dat moment nog een persoon bij het gezelschap dat kogelwerende vesten droeg. De overvallers maakten het slachtoffers zijn autosleutels afhandig. De vrouw des huizes lag in bed toen zij haar man hoorde gillen. Drie mannen met pet op en mondkap kwamen de slaapkamer binnen. Zij werd bevolen om niet naar ze kijken en te vertellen waar geld te vinden was. Zij gehoorzaamde het bevel.

Bekentenissen

Het politieonderzoek leidde tot de aanhouding van 5 verdachten waarvan 4 de strafbare feiten hebben bekend. De vijfde verdachte (Hilley) ontkent zijn betrokkenheid bij het misdrijf. De overige 4 verdachten staafden de verklaring, dat hij niet betrokken was bij de snode daad.

Misdaadvoertuig 

Volgens hetgeen tijdens de terechtzitting naar voren kwam, was de auto, waarmee de bende van 4 zich verplaatste geleend van Hilley, die zich daarmee in de nesten werkte. De staande magistratuur achtte op dit punt het bewijs tegen hem (met wiens voertuig het misdrijf werd gepleegd), bewezen.

Beschuldigende vinger

Raadsvrouwe Algoe voerde aan, dat 5 getuigen waaronder 4 verdachten ontkennen dat haar cliënt Hilley medeschuldig is aan het misdrijf. De vijfde getuige, zijnde de echtgenote van het slachtoffer, heeft hem niet herkend. De benadeelde is de enige getuige die een beschuldigende vinger wijst naar haar cliënt. Hij zou de vijfde rover aan zijn lichte huidskleur hebben herkend. De advocate voerde aan, dat geen van de overige verdachten haar cliënt hebben aangewezen als medepleger. Vijf verdachten werden door de politie aangehouden. Het kan bij de raadsvrouwe er niet in, dat alleen het slachtoffer, liggend op de grond, terwijl hij werd mishandeld, haar cliënt vanuit zijn netelige positie het huis zou hebben zien binnenkomen. Hij zou hem hebben herkend aan zijn lichte huidskleur.

Gewezen werd op de verklaringen van de overige verdachten die de daad hebben bekend en verklaard, dat zij met hun vieren de overval hebben gepleegd.

Camerabeelden

Daarnaast zijn er camerabeelden, waarop 2 over de poort springende personen met pet op en mondkap te zien zijn en herkend zijn geworden. Volgens de raadsvrouwe is haar cliënt niet te zien of herkend. Het slachtoffer verklaarde dat Hilley op de uitkijk stond en meerdere keren naar buiten is gegaan om poolshoogte te nemen. Volgens de verdediging zou, als dat gebeurd was, haar cliënt meermalen in het vizier van de camera’s zijn gekomen en dat is niet het geval. Mr. Algoe wees op de bepaling in het Wetboek van Strafvordering; Eén getuige is geen getuige!

De bestuurder

Ook werd erop gewezen, dat verdachte Juliano de auto bestuurde waarmee de roof werd gepleegd.  Als haar cliënt zou hebben deelgenomen aan de beroving, kon worden verwacht dat hij, als eigenaar van het voertuig, achter het stuur zou hebben gezeten. De verdediging vroeg op basis van voordeel van de twijfel om vrijspraak.

Roofoverval schoonheidssalon 

Verdachte Hilley stond ook terecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij de gewapende beroving van een schoonheidssalon, waarvoor hem poging tot diefstal met geweld ten laste is gelegd. In de beklaagdenbank werd dat ontkend. Ook in deze zaak achtte het Openbaar Ministerie schuld bewezen.  

De uitbater van de schoonheidssalon heeft ter terechtzitting verklaard, dat zij Hilley niet kent.  De getuige verklaarde tegenover de rechter, dat zij nerveus was en de politie haar verkeerd begrepen had. Zij kon niet aangegeven of de dader van Braziliaanse afkomst was, omdat hij volgens haar niet heeft gesproken, zijn huidskleur bleef haar ook niet bij.

Alibi 

Verdachte Hilley voerde als alibi aan, dat hij op het tijdstip waarop de roofoverval werd gepleegd in gezelschap van zijn vrouw boodschappen aan het doen was. Mr. Algoe gaf aan, dat de politie verzuimd heeft om het alibi van haar cliënt na te trekken.

Gebrek aan bewijs

Het Openbaar Ministerie heeft camerabeelden getoond van 2 mannen op een motorfiets. Een van hun liep de salon binnen en kwam daarna rennend terug. Verdachte Hilley, die door de vaagheid van de beelden niet herkenbaar is, ontkent dat hij op de beelden te zien is. De verdediging drong vanwege gebrek aan bewijs om vrijspraak. Uit het aangevoerd bewijsmateriaal kan niet de overtuiging worden bekomen van enige deelname aan de diefstal met geweld. En er zijn geen getuigen die hem hebben herkend.

Wapenbezit

Hilley heeft het bezit van een vuistvuurwapen en munitie die bij hem aangetroffen zijn bekend. De verdachte zit sedert 9 december 2020 in voorarrest. Volgens Algoe wordt er voor het bewezen wapenbezit doorgaans een lagere straf opgelegd dan de hechtenis die Hilley reeds heeft uitgezeten. De verdediging vroeg om Hilley voor wat betreft wapenbezit  een zodanige straf op te leggen dat hij onmiddellijk in vrijheid komt.

HD

error: Kopiëren mag niet!