Resultaten presidentiële werkgroep BAZO Nickerie voorgelegd aan president Santokhi

De presidentiële werkgroep BAZO Nickerie heeft zaterdag 8 oktober in Nieuw Nickerie een evaluatiegesprek gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd is dit weekend in Nickerie waar hij een werkprogramma afwerkt.

President Santokhi had in juni een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over het probleem rond BAZO-kaarten in Nickerie. Met de groep zijn zaterdag de geboekte resultaten besproken in het districtscommissariaat.

2.360 mensen in Nickerie in augustus-september ontvangen BAZO-kaart

Stephen Madsaleh, trekker van de werkgroep, zegt dat hoewel het op sommige momenten lang heeft geduurd, er in de afgelopen periode toch heel veel mensen zijn geholpen. In augustus zijn 1.140 mensen voorzien van een BAZO-kaart en in september 1.220. Deze cijfers zijn ook aan het staatshoofd voorgehouden. Volgens Madsaleh was het moeilijk om in Nickerie een BAZO-kaart te krijgen, dit was een van de redenen voor de regering om de werkgroep in het leven te roepen. 

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), dat belast is met de uitgifte van de verzekeringspasjes, was er een versoepeling ingesteld voor personen van 0-16 jaar, 60-plussers schoolgaanden, zwangeren en mensen met een beperking c.q. chronische aandoening. Deze groepen kunnen op vertoon van hun ID-kaart, schoolverklaring en medische verklaringen gelijk geholpen worden. De mensen – ook de werkende en niet-werkende klasse – kunnen voor informatie terecht bij de speciaal daarvoor bestemde infobalie bij het SZF Nickerie.  

Madsaleh zegt dat er veel werk is verzet om de achterstand in te lopen. Hij ziet veel vooruitgang. Er zijn nog wel kinderziekten, maar ook die worden aangepakt voor een snellere aanpak. 

  • Om welke kinderziekten het gaat wordt niet vermeld in het uitgebrachte persbericht van de Communicatie Dienst Suriname. Ook wordt niet ingegaan op de vraag waarom het zo moeilijk was om in Nickerie aan een BAZO-kaart te komen.

Aan het staatshoofd is onder meer gevraagd de beoordeling voor het verstrekken van de pasjes in Nickerie te laten gebeuren. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich hierover buigen.

error: Kopiëren mag niet!