VHP: Menselijke waardigheid is een grondrecht

Elk jaar op 10 oktober vieren wij de Marrondag. Deze bijzondere dag wordt gekenmerkt als een belangrijke herdenkingsdag voor de marrons. We blikken dan terug naar het jaar 1760 toen een vredesverdrag gesloten werd tussen het toenmalige koloniaalbestuur en de Ndyuka stam van de Marrons in Suriname. Bij dit vredesverdrag werd de vrijheid en zelfstandigheid van de marrons erkend. 

Slavernij en de trans-Atlantische slavenhandel behoorden tot de meest afschuwelijke uitingen van menselijke wreedheid in de geschiedenis. Tot de slaaf gemaakte mannen en vrouwen worstelden tegen een systeem waarvan ze wisten dat het verkeerd was, daarom hebben ze hevig verzet tegen de slavernij. Velen hebben hun leven gelaten voor de zaak van vrijheid en menselijke waardigheid. 

De menselijke waardigheid is niet alleen een grondrecht op zich, maar ook de grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede. Bij de VHP staat menselijke waardigheid en vrijheid centraal, daarom keurt de Oranje partij alle vormen van slavernij af. De wereld worstelt nog steeds met nieuwe vormen van slavernij zoals kinderarbeid; mensenhandel en dwangarbeid. Laten we de samenleving bewust maken voor de gevaren van de moderne slavernij.

De “Dag der Marrons” is niet alleen een aangelegenheid van de marrongroep, maar van alle bevolkingsgroepen. Helaas constateren we als partij dat vooral via social media allerlei racistische opmerkingen worden gemaakt. Dat is niet bevorderlijk voor onze multi-etnische samenleving. Laten we juist samen opkomen voor menselijke waardigheid, vrijheid en vrede. 

De marrongroep heeft nog steeds een achtergestelde positie, maar die zal langzaam maar zeker weggewerkt worden. De regering is drukdoende zaken in orde te maken middels het brengen van basis levensbehoeften als elektriciteit en water naar de meer afgelegen gebieden. 

Als volk bevinden we ons vandaag de dag in een zeer moeilijke situatie vanwege de ernstige economische neergang. Deze regering is geconfronteerd met een torenhoge schuld van bijkans 4 miljard US dollars, welke gecreëerd is door de vorige regering. Daarnaast zijn we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne waardoor de prijzen van importgoederen enorm zijn gestegen. 

Om Suriname weer gezond te maken moeten we samen de schouders er onder zetten om de productie te verhogen, want het is datgene wat ons leven en dat van toekomstige generaties zal redden. Op deze manier zullen we een positieve identiteit onder onze mensen bevorderen en een natie smeden van mensen die zich inzetten voor de gemeenschappelijke zaak van nationale ontwikkeling en duurzame welvaart en welzijn voor al onze Surinamers. 

De VHP zal altijd strijd leveren tegen elke vorm van slavernij en onrecht en erop toezien dat de vrijheid van de gehele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woord gewaarborgd blijft. De VHP feliciteert alle Surinamers, maar in het bijzonder onze marronbroeders en -zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’. Wans’ ope tata komopo wi mu seti kondre bun.

VHP

error: Kopiëren mag niet!