President Santokhi in Nieuw Nickerie bij uitreiking 158 grondpapieren

In Nickerie hebben zaterdag 8 oktober 158 personen grondpapieren in ontvangst mogen nemen op het districtscommissariaat in Nieuw Nickerie. President Chandrikapersad Santokhi was een van de personen die enkele bescheiden overhandigde. Hij legde daarbij de nadruk op zekerheid vanwege het beschikken over een perceel.

Het staatshoofd had in juni de werkgroep Grondzaken Nickerie geïnstalleerd om grondkwesties in het district ter hand te nemen. Deze werkgroep wordt geleid door Sieuw Ramsukul.

De werkgroep heeft vrijdag enkele knelpunten inzake gronduitgifte met het staatshoofd besproken. Volgens Ramsukul zijn er nog tal van obstakels, zoals dubbele uitgiften en lange wachttijden. “Kern is dat de gemeenschap niet te lang moet wachten op grond”, aldus Ramsukul. Met president Santokhi is onder meer besproken hoe de lange wachttijden verkort kunnen worden.

Komende maand zal de wet grondconversie worden goedgekeurd, waardoor mensen hun grond in eigendom kunnen omzetten en niet hoeven te vrezen dat het wordt afgenomen. Het parlement heeft volgens het staatshoofd ook de Zegelwet goedgekeurd waardoor de kosten voor het overdragen van grond aan familie of kinderen goedkoper kan. De regering gaat zelf bouwen stimuleren en daarvoor goedkoop kapitaal aantrekken. Hiervoor zijn gesprekken met banken gaande en gehoopt wordt dit project volgend jaar op te starten. 

De 158 grondpapieren die zijn uitgereikt betreffen voornamelijk bouwpercelen. Ramsukul zegt dat vanwege de woningnood hieraan prioriteit wordt gegeven. Hij merkte op, dat mede vanwege het online registreren er vaart komt in de uitgifte van grondpapieren.

De bedoeling is om voor eind december 500 beschikkingen en/of bereidverklaringen uit te reiken in Nickerie. Volgens Ramsukul is inmiddels geïdentificeerd waar vrije percelen zijn.

error: Kopiëren mag niet!