Verhouding tussen Suriname en Guyana bekeken vanuit Trinidad & Tobago

Het botert niet tussen Suriname en Guyana, is niet alleen onderwerp van gesprek in deze landen. De Caricom lidlanden vangen uit de hoeken van hun ogen het een en ander op.

Cultuur en identiteit

Leerkracht uit Trinidad & Tobago: “Suriname wijst erop, dat zijn taal geen talki talki, maar Sranantongo wordt genoemd. Ik kan mij inleven in deze cultuur/identiteit. Zulke gevoeligheden komen ook bij mij voor. Zo word ik aangesproken met Trinidadiaan, maar dat is slechts een deel van mijn identiteit. T&T (Trinidad en Tobago) zijn zustereilanden, onze familienaam is Trinibogian, een samenvoeging van beide eilanden uit de archipel. Het benadrukt eenheid.”

Het botert niet 

Caricom kwam ter sprake. De verhouding tussen Suriname en Guyana werd uit Trinibogiaanse bril bekeken. “Als ik aan Suriname en Guyana denk, komt mij een raadselachtig-, onscherp-, niet duidelijk-, schimmig beeld voor ogen. Als ik beide landen recht aankijk, met het blote oog beschouw, zie ik twee broedervolken die aan de oppervlakte goed met elkaar omgaan. Maar, mijn magische oog voelt echter aan, dat het niet helemaal botert tussen jullie twee.”

Werkelijkheid

“Er zit waarheid in het oog van de geest. Het werkt heel anders dan het fysieke oog dat op vaste werkelijkheid berust. De geest werkt in de ruimten ertussen.”

Onrijp

“De relatie heeft te maken met het verleden, het kolonialisme en de grenslijnen die er werden en worden getrokken. De staatsrelatie, de intermenselijke verhouding die wij vandaag aan de dag kennen werden pas na de Tweede Wereldoorlog gesmeed. Onafhankelijkheidsbewegingen brachten zelfstandigheid tot stand. Deze ontwikkeling staat nog in kinderschoenen. Het moet nog rijpen.  Groeistuipen doen de relatie haperen. Een snelle ontwikkeling lijkt haast niet mogelijk. Niet eens het rijpingsjaar is bereikt.”

Puberteit

“Niet alleen Suriname en Guyana verkeren in hun puberteit, ook de overige Caricom landen kampen met puberteits- en identiteitscrises. De realiteit die er is gecreëerd en waarin geleefd wordt verschilt niet veel van elkaar. Er bevindt zich een grote kolonie Guyanezen op Trinidad en Tobago. Onder hen bevinden zich personen die in Suriname hebben gewoond en gewerkt.”

Onderste tree

“Uit getuigenissen blijkt, dat Guyanezen in Suriname aan de onderste tree van de ladder moesten beginnen. Lage lonen, niet als volwaardig beschouwd worden in het gastland heeft hun pijn gedaan. Dat zij tijdens het militaire regiem, het etiket van misdadigers werden opgeplakt, bij bosjes werden opgepakt en het land zijn uitgezet heeft de Guyanezen die werk verrichten waarvoor Surinamers te lui zijn of de neus ophalen, diep gekrenkt.”

Handarbeiders

“Guyanezen die naar T&T trekken hebben vaak geen permanent verblijf in hun hoofd. Doortrekken naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika leeft sterk. Mij is gebleken, dat Suriname voor kapitaalkrachtigen en hoger geschoolden uit Guyana niet aantrekkelijk is. Het waren handarbeiders, de sociaal zwakkeren en ongeschoolden die een betere toekomst zochten in Suriname.”

Integratie

“De Guyanese immigratiestroom naar Trinidad en Tobago verschilt met die naar Suriname. Het is minder en onopvallender geworden, maar is niet opgehouden. Het verschil van zit hem ook in het feit, dat de immigratie naar T&T wordt uitgemaakt door alle rangen en standen uit dit deel van Caricom, dat zich op het vasteland van Zuid-Amerika bevindt. Deze tendens zorgt  voor een soepelere sociale en economische integratie die beide partijen ten goede komt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!