Mr. Rasoelbaks, Hof-president: “Het was financieel budgettair een heel moeilijk jaar”

De president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, had in zijn toespraak vrijdag 7 oktober ter gelegenheid van de opening van het zittingsjaar 2023 van het Hof in het gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein een paar kritische opmerkingen in de richting van de regering Santokhi-Brunswijk.

Rasoelbaks sprak van een een “financieel budgettair heel moeilijk jaar voor de bedrijfsvoering van het Hof”. “Enerzijds vanwege de invloeden van het IMF-traject en anderzijds vanwege de omstandigheid dat de begroting over het dienstjaar 2022 veel te laat is goedgekeurd en pas onlangs in werking is getreden, bijgevolg is de resolutie financiële verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht vrij laat in werking getreden. Het Hof kreeg daardoor bij mondjesmaat middelen toegewezen voor de bedrijfsvoering voor een totaalbedrag tot heden van SRD 1.000.000, terwijl er voor de programma’s nog geen middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Het Hof rekent op deze middelen in het laatste kwartaal van 2022!”, aldus de president van het Hof.

Hij benadrukte, dat “de medewerkers binnen de rechtspraak het te verduren hebben gehad met de inflatie en de uitvoering van het IMF-traject”. 

“Goede krachten trekken weg”

Volgens mr. Rasoelbaks  is “geduld opgebracht en crisismanagement toegepast, zowel in ons privéleven alsook binnen de rechtspraak, doch kijken met lede ogen toe hoe goede krachten van de rechterlijke organisatie wegtrekken”. “Door het wegblijven van minimale rechtspositionele verbeteringen teneinde het hoofd boven water te kunnen houden, zijn enkele goede medewerkers van de rechterlijke organisatie hun heil elders gaan zoeken. Wij betreuren zulks enerzijds doch hebben begrip voor carrièresprong en lotsverbetering. Aantrekken van nieuw personeel blijft vanwege de bureaucratische perikelen een uitdaging, enerzijds omdat er zoveel schakels binnen de overheidsadministratie doorlopen moeten worden en anderzijds omdat goede krachten liever in de particuliere sector hun krachten geven, waar de voorzieningen beter zijn.”

“Keur spoedig verhogingen toelagen griffiers en griffiepersoneel goed”

De president van het Hof van Justitie deed in zijn toespraak weer een beroep op de regering “om de in september 2021 gevraagde verhogingen van de toelagen voor de griffiers en het griffiepersoneel op weg naar de personele verzelfstandiging van de rechtspraak, zo spoedig als mogelijk goed te keuren zodat de medewerkers van de rechterlijke organisatie wat beter gemotiveerd de schouders onder het werk kunnen zetten en wij nieuwe gekwalificeerde krachten kunnen binnenhalen.”

Hoge Raad der Nederlanden

Mr. Rasoelbaks ging ook in op een voorgenomen samenwerking tussen het Hof van Justitie en de Hoge Raad der Nederlanden, dat zijn beslag zal krijgen in november van dit jaar.

Het Hof zal in de week van 21 tot 24 november de President van en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden op werkbezoek ontvangen, teneinde de gebieden van samenwerking te identificeren waaruit er specifieke projecten zullen voortvloeien. De braakliggende gebieden voor samenwerking kunnen als volgt worden samengevat:

– Rechtsvergelijkende jurisprudentie studies en inhoudelijke uitwisselingen;

– Versterking en deskundigheidsbevordering bij het implementeren van een wetenschappelijk bureau voor de rechtspraak ter bevordering van: rechtsvorming, rechtseenheid en rechtsbescherming.

De Hof-president noemde ook enkele niet gerealiseerde beleidsdoelen rechtspraak voor 2022, zoals dat dit jaar “geen enkele beweging is gekomen” in de aanvang met de afronding van het gerechtsgebouw te Nieuw Nickerie vanwege schaarse middelen, de afronding van de renovatie van het oud-Bufaz gebouw ten behoeve van de rechtspraak wordt naar verwachting – eveneens door niet beschikbare middelen – in de eerste helft van 2023 verwacht en de renovatie van het gerechtsgebouw strafzaken aan de Wulfinghstraat in Paramaribo was gepland, maar ook – vanwege niet beschikbaarstelling van middelen – niet aangevangen.

PK

error: Kopiëren mag niet!