Dc Wanica Noord-West en buurtmanagers zichtbaarder: “Geen alcohol voor de winkels”

In Wanica Noord-West is een begin gemaakt om het contact met burgers te bevorderen. De focus ligt op het verbeteren van de relatie met de mensen.

Dit laten de buurtmanagers Steve Badri, die ook onder inspecteur van het ressort Kwatta is, en brigadier van politie D. Boedhoe, weten. Het initiatief voor meer zichtbaarheid, ook op de Kwattamarkt, is een voortvloeisel uit het Makandra Project, wordt tegenover Dagblad Suriname bevestigd. Badri benadrukt, dat het er vooral om gaat om de buurt leefbaar te houden. “Het contact met de burger vergroten, het is ook conform de nieuwe manier hoe tegen buurtmanagement wordt aangekeken door de korpsleiding”, stelt Badri. “Het gaat erom dat wij naar de mensen toe gaan.”

Kansen

Districtscommissaris (dc) Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West spreekt over ‘kansen’ om het werk en de contacten met de samenleving te verbeteren. Zij bevestigt, dat bij deze aanpak niet wordt gewacht zodat de burger met klachten of vragen zit, maar dat de mensen worden opgezocht. Uiteenlopende zaken spelen bij de burgers. Van overlast van honden tot autowrakken houden mensen bezig. De buurtmanagers noemen ook de rol waarbij in conflicten wordt opgekomen voor personen. “Zaken worden dan uitgezocht”, laten ze weten.

Ook over het fenomeen waarbij personen alcohol nuttigen voor de winkels laten de buurtmanagers zich uit. “Volgens de voorschriften mag je wel kopen, maar niet drinken voor de winkels. Wij wijzen de winkelier daarop, en knopen een gesprek aan met de mensen die daar vertoeven. Hetzelfde wordt ook gedaan tijdens de zondagmarkt waarbij de mensen erop wordt gewezen dat zij geen alcohol kunnen nuttigen voor de winkels. De buurtmanagers noemen aan de andere kant de sociale controle van zulke groepen. “Vaak kunnen zij informatie verstrekken.” 

De dc merkt op, dat het van belang is “dat alle stakeholders in place zijn om te werken aan een veiligere omgeving.” Zij oppert dat momenteel wordt nagegaan om op een bepaalde dag ook spreekuur te houden. De buurtmanagers laten ook nog weten, dat op de plekken waar men post vat er altijd een banner te zien is, zodat de mensen de buurtmanagers kunnen zien.

RB

error: Kopiëren mag niet!