Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks: “OKB heeft haar bestaansrecht in 45 jaren bewezen”

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft haar bestaansrecht in de afgelopen 45 jaren bewezen. Dit stelt OKB-voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks tegenover Dagblad Suriname. Gisteren, 6 oktober, was het precies 45 jaar geleden, dat de instelling van het Onafhankelijk Kiesbureau plaatsvond en wel op 6 oktober 1977. “Het fundament voor de instelling van het Onafhankelijk Kiesbureau ligt verankerd in artikel 60 van de Grondwet van de Republiek Suriname.”

“Suriname heeft nationaal en internationaal een goede naam als het gaat om de organisatie van verkiezingen. Het OKB is een orgaan dat aanzien heeft zowel lokaal als internationaal. Die reputatie moet hoog gehouden worden”, stelt  Sheikh-Alibaks.

Bewakersrol 

“De instelling van het OKB vond plaats bij de Wet van 29 september 1987, houdende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kiesregeling). De Kiesregeling wordt ook wel aangeduid met de term Kieswet, stelt  Sheikh-Alibaks. Het OKB bewaakt een van de pijlers van de democratie namelijk eerlijke, vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Zij fungeert als waakhond voor een transparante verkiezingen organisatie in Suriname.”

“De importantie van het bestaan van het OKB blijkt uit het feit, dat de wetgever reeds in artikel 1 van de Kiesregeling begint met de instelling en de toekenning van de zeer zwaarwichtige, uiterst verantwoordelijke en nobele rol van het OKB: toezicht houden op de algemene vrije en geheime verkiezingen en de uitslag daarvan voor de samenleving bindend vaststellen. In verband met haar 45-jarig bestaan is het OKB voornemens activiteiten waaronder workshops te organiseren. De participanten zullen voortkomen uit alle bij de organisatie van de verkiezingen betrokken individuen, instanties en politieke partijen”, aldus voorzitter Sheikh-Alibaks.

error: Kopiëren mag niet!