Geen sprake van grote groepen Afghaanse evacuees

Er is geen sprake van dat grote groepen Afghaanse evacuees naar Suriname zullen komen. President Chandrikapersad Santokhi zegt daar geen kennis van te dragen. Waar de president wel van op de hoogte is, is dat het eventueel slechts om een kleine groep van 4 tot 5 personen gaat die de bereidheid heeft uitgesproken om naar Suriname te komen. Maar daarover zijn ook nog geen definitieve besluiten genomen.

Het proces van onder meer screening waar de veiligheidsdiensten en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bij betrokken zijn, is gaande. 

Eventuele opvang van Afghaanse evacuees dient strikt volgens de internationale standaarden en regels te geschieden. Volgens de president zijn de autoriteiten van de VS in bespreking met verschillende landen om de mogelijkheden te bekijken voor het bieden van een veilig thuishaven aan gestrande Afghaanse evacuees in Kosovo. Suriname is een van de landen die door de Amerikaanse autoriteiten is benaderd. 

Het zoeken van een veilige thuishaven voor Afghaanse evacuees geschiedt in het kader van internationale solidariteit en samenwerking en gebaseerd op humanitaire gronden. 

SS

error: Kopiëren mag niet!