Werkgroep EZ en dc van Saramacca voor aanpak problematiek prijscontrole

Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft in samenwerking met de districtscommissaris (dc) van Saramacca, Sherin Bansi Durga, een werkgroep geïnstalleerd, die ervoor moet zorgen dat EZ met bestuursambtenaren de prijscontrole in het district Saramacca gaan uitvoeren.

Het gaat om een pilot project van EZ dat in Saramacca zal worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat de overige districten en dc’s ook geraadpleegd zullen worden voor een samenwerking na de evaluatie van het pilot project. 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van EZ met name Martin Pepe, waarnemend hoofd van de Economische Controle Dienst (ECD), en Graciëlla Chin-A-Foeng-Hardjopawiro, beleidscoördinatrice Interne Markt en vertegenwoordigers van het Commissariaat Saramacca, met name Praveen Sewbalaksing en Vinay Audhram. 

Zowel minister Kuldipsingh als dc Bansi zijn het erover eens dat het van belang is, dat de consument beschermd moet worden, door de prijzen in de winkels beheersbaar en betaalbaar te houden. Daarbij is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. 

De werkgroep zal rapporteren aan de minister van EZ.

  • Wat de werkgroep nu precies gaat doen en waarom wordt totaal niet duidelijk uit het EZ-persbericht. Prijscontroles van producten in de winkels – vooral supermarkten – moet het werk zijn van de Economische Controle Dienst….let op het woord ‘Controle’. De ambtenaren van deze dienst zouden exact moeten weten, wat ze moeten doen, welke winkels bezocht moeten worden voor een prijscontrole en dat kortsluiten met het betreffende districtscommissariaat, ter eventuele praktische ondersteuning. Waarom er dan weer een speciale werkgroep moet worden opgetuigd. Suriname begint op een land te lijken, dat niet alleen 93% bosbedekking heeft, maar ook 93% werkgroep- en commissie-bedekking. De ene na de andere werkgroep en commissie wordt uit ministeriele bodems burelen om al het ‘simpel’ ogende werk nog wat ingewikkelder en complexer te maken.
error: Kopiëren mag niet!