Voorzitter Bedevaartsoord Weg naar Zee ziet liever betonnen dijk

Vreest voor vergaan gebied ondanks aanplant mangroves 

Ramon Bajnath, de voorzitter van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee, vreest voor het vergaan van het gebied Weg naar Zee ondanks het planten van mangroves als oplossing tegen zeespiegelstijging door klimaatverandering. Hij doet een beroep op de regering om een betonnen dijk te bewerkstelligen. 

Bajnath stelt: “Laatst heb ik met verbazing kennis genomen dat de regering samen met premier Rutte en de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties een bezoek heeft gebracht aan de mangrove aanplant bij de kustvlakte van Weg naar Zee.” 

Geld verspillen

“Echter wens ik onder de aandacht van een ieder, met name de regering, te brengen dat deze aanplant nutteloos is, daar de reeds 150 meter die in vijf jaren tijd was geplant reeds is uitgedroogd en deels ook nog is weggespoeld”, aldus Bajnath. “Geld verspillen in dit soort projecten is nutteloos en wel naar aanleiding van het volgende. Bij het Bedevaartsoord Weg naar Zee en in de directe omgeving daarvan groeien deze bomen vanzelf, doordat de zee de sedimenten zelf aanspoelt waardoor de mens deze niet hoeft te planten. Er zijn nu talrijke parwa en mangrove planten aldaar die vanwege de aanspoeling door de zee zelf zijn gegroeid. Ik nodig iedere deskundige uit om dit te bestuderen.”

Betonnen dijk

Hij vervolgt: “Nu de regering zoveel aandacht aan de mangrove aanplant besteedt, die door de mens zelf wordt geplant en waarvoor ook nog financieel steun wordt gezocht in het buitenland en geen woord rept over het bouwen van een betonnen dijk aan de kustvlakte van Weg naar Zee, is het gevolg hiervan dat na enkele jaren heel Weg naar Zee onder water zal gaan lopen. Ik doe daarom een beroep op de regering om geen geld te verspillen aan de mangrove aanplant, doch financiën te verwerven vanuit buitenlandse mogendheden voor een permanente oplossing en dat is het bouwen van een dijk. Suriname geeft immers zoveel zuurstof aan de wereld en het zou meer dan billijk zijn, dat in plaats daarvoor een betonnen dijk wordt aangelegd voor Suriname”, aldus de voorzitter van de Stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee.

error: Kopiëren mag niet!