Bevolkingsaantal geschat op 625.221

Op basis van een jaarlijkse groei van 1,41% over de periode 2015-2021 wordt de mid jaarlijkse bevolking van Suriname voor dit jaar geschat op 625.221 en voor volgend jaar op 634.066. Voor 2021 is de voorlopige schatting van de mid jaarlijkse bevolking geschat op 616.500 personen. Deze gegevens zijn te halen uit het Financieel Jaarplan 2023 onder de subparagraaf Demografische trends.

Bij de laatste volkstelling (2012) werd de mid jaarlijkse bevolking geschat op 541.638 personen. De schatting van de bevolking op basis van de bevolkingsregistratie was toen 505.770. In 2020 is volgens de bevolkingsregistratie bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), het aantal personen met een Surinaamse nationaliteit 554.918. De jaarlijkse schatting volgens het Statistiekbureau bedraagt 608.900 personen.

De natuurlijke aanwas van de bevolking nam tussen 2012 en 2020 af van 6.530 naar 6.082, een daling van 6,9 procent. Deze vertraging van de groei door natuurlijke aanwas, was het gevolg van een negatieve groei van de geboorten met een gemiddelde in die periode van 10.217 naar 10.053 oftewel een daling van 1,6 procent en een toename van de sterfte. In 2012 bedroeg de sterfte 3.687 en in 2020 3.971, een toename van 7,7 procent. 

Het migratiesaldo over de gehele periode 2012 tot 2020, was 32.219 personen en het aandeel van de migratie in de totale bevolkingsgroei was 36,1 procent.

De leeftijdscategorie met het grootste procentueel aandeel in bevolking is de leeftijdsgroep 15 tot en met 64 jaar, namelijk 65,9% in 2020. De leeftijdscategorie 0-14 jaar had een aandeel van 27,6% in 2012 en is afgenomen in 2020 naar 25,8 procent. De leeftijdscategorie 65 jaar en ouder heeft een aandeel van 8,3% in 2020, terwijl het in 2012 nog 7,1% bedroeg.

SS

error: Kopiëren mag niet!