Proces nieuwe moni karta’s wordt gecontinueerd

Burgers die voorzien worden van financiële steun hebben een moni karta, waarmee ze maandelijks een bedrag kunnen pinnen bij de Surinaamse Postspaarbank.

Korte terugblik

De procedure voor het verlengen van de kaarten was al geruime tijd onduidelijk. Burgers hebben diverse keren geprobeerd contact te krijgen met de desbetreffende kantoren in verschillende wijken, maar het is ze nimmer duidelijk gemaakt wat er uiteindelijk zou gebeuren met hun vervallen kaart.

De burgers kwamen op gegeven ogenblik eindelijk te weten via een communiqué van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), dat ze gewoon met hun vervallen kaart bij de bureaus die in het ressort aanwezig zijn hun nieuwe kaart kunnen halen. Dat communiqué van het ministerie had velen echter nog niet bereikt. De registratie van personen met een vervallen kaart en de indiening van de kaarten liep tot en met 31 augustus en dat is is wat mensen nog erger vonden. Het gaat om een groep in de samenleving die weinig tot geen toegang heeft tot de verschillende social media en zelfs televisiestations.

Algemene bekendmaking ministerie van SoZaVo

Dagblad Suriname heeft geprobeerd contact op te nemen met minister Uraiqit Ramsaran, maar vanwege drukke werkzaamheden heeft die niet gereageerd op de vragen over de bezorgdheid onder mensen.

Er kwam op dinsdag 4 oktober uiteindelijk een algemene bekendmaking over de stand van zaken vanuit de kant van het ministerie. Het ministerie maakt bekend, dat er een groot aantal aan vervallen moni karta’s is. De verstrekking van de nieuwe kaarten vond plaats van 12 tot en met 30 augustus, maar dit is vanwege de grote aantallen een gecontinueerd traject gebleven. 

Er wordt door het ministerie dus weer een oproep gedaan aan de mensen wiens kaarten zijn vervallen om zich aan te melden bij het districts afdelingskantoor. Deze mededeling geldt alleen voor mensen die al in het bezit zijn van een moni karta. 

GW

error: Kopiëren mag niet!