Internationale reserves US$ 982 miljoen

De internationale reserves bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bedroegen per juni 2022 in totaal US$ 982,5 miljoen. Dit is voldoende om 5,5 maanden import van goederen en diensten te financieren en 7 maanden exclusief de mijnbouwimporten.

De internationale reserves, uitgezonderd de ringfenced vreemde-valuta-kasreserve middelen (kasreserves van banken) en de Suriname Sovereign Bond, bedroegen US$ 655.7  miljoen. Dit blijkt uit gegevens van de CBvS verwerkt in het Financieel Jaarplan 2023 van de regering.

Gedurende 2021 stegen de reserves met US$ 407,2 miljoen oftewel 69,6% ten opzichte van 2020. Per eind 2021 bedroegen de internationale reserves US$ 992,2 miljoen. Na aftrek van de ringfenced vreemde-valuta-kasreservemiddelen en de Suriname Sovereign bond bedroegen de reserves US$ 666,4 miljoen.   

De internationale reserves daalden in het eerste halfjaar van 2022 met USD 9,7 miljoen ofwel 1,5 procent, voornamelijk door de depreciatie van de SDR (Speciale Trekkingsrechten bij het IMF, Internationaal Monetair Fonds) en EUR ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 

De verandering uit hoofde van transacties was toegenomen met USD 11,7 miljoen als gevolg van de middelen ontvangen van het IMF en mijnbouwinkomsten. Echter is deze toename verminderd door de verhoogde uitgaven, voornamelijk uit hoofde van de afwikkeling van de China Currency Swap deal (CNY-SWAP) van USD 154,5 miljoen in maart 2022. 

SS

error: Kopiëren mag niet!