In beslag genomen spullen worden niet goed bewaard door de politie

Een selectie van uitspraken gedaan door burgers die wijzen op problemen en tekortkomingen waarmee het Korps Politie Suriname geconfronteerd wordt, belichten de knelpunten rond het beheer van in beslag genomen goederen en daarmee aanverwante aspecten.

In beslag genomen

“Er liggen op tal van politiebureaus verloren, gevonden en in beslag genomen spullen. Er worden jaarlijks duizenden spullen in beslag genomen door de politie, douane, militairen en andere opsporingsinstanties. Er bestaan geen betrouwbare administratie en statistieken die de omvang en de waarde in geld uitgedrukt aangegeven.”

Reden van in beslag nemen

“Goederen en voertuigen kunnen om allerlei redenen in beslag worden genomen. Denk maar aan betrokkenheid bij een verkeersovertreding, aanrijding of verbeurdverklaring. Het kan zijn vanwege bewijsmateriaal om een strafbaar feit mee te bewijzen. Bij verdenking op winsten uit strafbare feiten of betrokkenheid met crimineel geld, fraude noem maar op.”

Politieadvertentie 

“Zo nu en dan verschijnen advertenties en/of berichten via de media waarbij benadeelde personen worden opgeroepen om zich te komen vergewissen of hun vermiste spullen zich bevinden onder door de politie in beslag genomen goederen.”

Rommelmarkt

“Zij die er eens een kijkje hebben het genomen, verklaren, dat te bezichtigen spullen in een kamer, door elkaar in een hoek op de grond lagen. Het was geen overzichtelijke uitstalling.  Gevoelig apparatuur en makkelijk breekbare spullen lagen door en op elkaar. Het leek op een rommelmarkt.”

 In weer en wind

“Auto’s, bromfietsen, andere voertuigen en goederen liggen in weer en wind te roesten op politieterreinen die op autokerkhoven lijken. De grote bewaarplaats van de politie te Santo Dorp, spreekt daarvan.”

Schroot

“Het kan lang duren voordat goederen en of spullen worden teruggegeven. Ze zijn dan vaak niet veel meer dan schroot. Het is gebeurd, dat voertuigen verkocht zijn, voordat rechtszaken afgerond waren.”

Gebakken peren

“Ik kon wel huilen toen ik mijn auto terugkreeg, nadat het vanwege hardrijden in beslag was genomen. Het voertuig raakte bij het wegslepen beschadigd. Achteruitkijkspiegel en batterij waren verdwenen. De politie haalde haar schouders op. De verzekeringsmaatschappij stelt zich niet aansprakelijk en zit ik met de gebakken peren. Men doet zich af met de instelling, dat iemand verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en dat hij/zij niet moet klagen over de gevolgen die ervan ondervonden worden.”

Sneeuw in de zon

“Het is publiek geheim, dat de politie ook zwak is in het bewaren van in beslag genomen geld en drugs die als sneeuw voor de zon verdwijnen. De Korpschef moet als goed huisvader zorgen voor inbeslaggenomen goederen.”

 Particuliere bewaarplaatsen

“Voertuigen en andere bezittingen worden beschadigd of verdwijnen. Inbraak op politiebureaus komt maar al te vaak voor. De goederen blijven te lang onder toezicht van de politie. Tegenwoordig worden voertuigen in bewaring gegeven bij particulieren. Als je het voertuig terugkrijgt moet je duizenden aan bewaarloon betalen.”

De staat vergoed niets

“Er is vaak geen reden om goederen zolang vast te houden, dat ze alle waarde verliezen. De staat vergoed niets. Verzekeringsmaatschappijen springen ook niet in. De wetgever zegt, dat als het onderzoek het toelaat de inbeslaggenomen goederen afgestaan moeten worden aan de rechtmatige eigenaar.”

(Foto ter illustratie: in beslag genomen bromfietsen, Korps Politie Suriname, politiebericht 24 april 2022)

HD

error: Kopiëren mag niet!