‘Fight to survive breast cancer walk’ op 15 oktober in Nickerie

Initiatiefneemster Maina Premchand-Tjikoeri: “Laat je onderzoeken!”

Maina Premchand-Tjikoeri, woonachtig in Nickerie, heeft het initiatief genomen een wandelloop in Nickerie te organiseren op zaterdag 15 oktober. In en gesprek met Dagblad Suriname zegt Premchand-Tjikoerie, dat zij dit initiatief heeft genomen, om mensen bewust te maken over borstkanker en ze te stimuleren zich te laten onderzoeken. 

“Ik heb zelf borstkanker gehad…”

“Ik heb zelf ook borstkanker gehad. Ik ben het ziekenhuis in en uit gegaan. Ik heb ook met mensen gesproken en ik merk dat het nog een taboe is. Mensen zijn bang om het woordje “kanker” alleen maar te horen. Dan denken ze gelijk aan het doodvonnis. Kanker hoeft niet de dood te betekenen. Als je op tijd bent, kun je gered worden.”

Zij vertelt verder, dat haar diagnose op 22 maart van dit jaar werd vastgesteld. Op 31 maart werd zij geopereerd. Zij geeft aan, dat zij geen chemotherapie hoefde te doen, maar dat zij wel bestralingen heeft gehad. “Als je op tijd bent kun je gered worden. Er is wel behandeling mogelijk in Suriname. Laat je onderzoeken!”, benadrukt Premchand-Tjikoeri.

Mammografie apparaat in Nickerie stuk

Aan de initiatiefneemster werd de vraag gesteld of mensen zich op tijd laten onderzoeken. Hierop geeft zij aan, dat de mensen toch bewuster worden. Maar, er zijn volgens haar toch enkele mensen die zich niet op tijd laten onderzoeken, vooral in Nickerie, stelt zij. 

“Het mammografie apparaat is stuk en de mensen van het district moeten dus naar de stad. Daarom gaan ze ook niet. Ze voelen zich niet ziek en denken misschien dat het maar een knobbeltje is en dat er weinig aan de hand is, omdat het niet pijn doet. Je hoeft helemaal niet ziek te zijn om kanker te hebben. Ik was helemaal niet ziek. Ik heb een knobbel gevoeld en ik ben naar de dokter geweest. De huisarts heeft mij verwezen voor een mammografie onderzoek. Bij het onderzoek is gebleken dat het kanker was. Ik heb gelukkig geen uitzaaiingen gehad”, aldus Premchand-Tjikoeri.

Doel van de wandelloop

Door middel van de wandelloop wil de initiatiefneemster proberen lotgenoten bij elkaar te halen, zodat zij over dit onderwerp kunnen praten en hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Ook heeft zij in gedachte om filmpjes te laten vertonen om zo de bewustwording in de samenleving te vergroten. Verder doet zij een beroep op de directeur van het Mungra Medisch Centrum, MMC, om te voorzien in een mammografie apparaat. “Als het dicht bij huis is, kunnen de mensen op tijd gaan voor een onderzoek.”

SK

error: Kopiëren mag niet!