Poll: Samenleving heeft totaal geen vertrouwen in EZ prijscontroles producten in winkels

Uit een poll van Dagblad Suriname wordt duidelijk, dat de samenleving totaal geen vertrouwen heeft in de door het – in opdracht van het – ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) uitgevoerde prijscontroles in bijvoorbeeld de supermarkten.

Van het totaal aantal uitgebrachte stemmen (op de vraag: ‘Denkt u dat het ministerie van Economische Zaken de controle op prijzen in de winkels naar tevredenheid doet?’) van 501 heeft maar liefst een aantal van 466 personen (93%) binnen een dag ‘Nee’ aangevinkt. Slechts 35 personen ofwel 7% heeft de optie ‘Ja’ aangevinkt en is dus kennelijk wel tevreden met de wijze waarop prijscontroles worden uitgevoerd.

Niet verwonderlijk

De uitkomst van de poll is echter niet verwonderlijk. Immers, welhaast dagelijks zijn er klagende, jammerende, geluiden uit de samenleving te horen over de alsmaar stijgende prijzen van bijvoorbeeld de benodigde dagelijkse producten. Men heeft het idee, dat de prijzen a la dol worden aangepast, verhoogd. Daarenboven is het opmerkelijk, dat voor een product in winkel A een totaal ander bedrag moet worden betaald dan voor hetzelfde product in winkel B. De burgers begrijpen werkelijk niet meer waar ze aan toe zijn. Iedere keer worden ze geconfronteerd met andere prijzen voor dezelfde producten. Ook plaatst men vraagtekens bij de wijze waarop producten als suiker, zout, aardappelen en uien worden verpakt en gewogen. Het aangegeven gewicht op een plastic verpakking blijkt vaak niet te kloppen met het werkelijke gewicht.

De prijsverhogingen gaan maar door en door en door en door. De burgers beginnen moedeloos te raken en hun portemonnee leger en leger, al aan het begin van de maand.

‘Hoofdpijndossier’

Prijscontrole is verworden tot het ‘hoofdpijndossier’ van het ministerie van EZ. Geen enkele minister op dat ministerie blijkt in staat om uitvoering te geven aan een goed en gedegen prijscontrole-beleid.

Oud-minister Saskia Walden werd zelfs bedankt, juist en vooral vanwege een falend prijscontrole-beleid en ook huidig minister Rishma Kuldipsingh lijkt met dat specifieke beleid niet goed uit de voeten te kunnen komen. Ja, er zijn prijscontroles en ja, het ministerie publiceert nu en dan persberichten waarin enthousiast melding wordt gemaakt van geconstateerde overtredingen tijdens prijscontroles. Maar, het heeft er alle schijn van dat die berichten worden uitgebracht om maar vooral aan te tonen dat er wordt gecontroleerd. Ook wordt in die berichten gemeld welke overtredingen zijn geconstateerd en dat de betreffende winkeleigenaren vooral ervoor moeten zorgen dat de geconstateerde gebreken snel in orde worden gemaakt.

Wanneer, waar en wie welke boete

Maar, de burger zou graag willen weten wanneer en bij welke winkels is gecontroleerd, gewoon een simpel overzicht en ook wie welke boete of andere vorm van straf opgelegd heeft gekregen. Laat de burger zien dat prijscontrole topprioriteit is binnen het ministerie van EZ. Ook ziet de burger graag eens informatie verschijnen over prijscontroles in de verder weg gelegen districten, in het binnenland. Prijzen in het binnenland zijn exorbitant hoog en er lijkt nog steeds geen oplossing te zijn om de prijzen van producten daar onder controle te houden.

EZ meldde overigens onlangs ook met gepaste trots dat in de periode februari tot en met september voor SRD 1.030.955 aan boetes is geïnd.

Kortom, het ministerie lijkt haar best te doen, maar toch blijkt er onvrede te zijn in de samenleving over prijscontroles. Natuurlijk, ingegeven door de steeds maar stijgende prijzen van producten, waar geen einde aan lijkt te komen en het gevoel dat het aan een gedegen controle van de prijzen ontbreekt. 

Besef en beter communicatie

Natuurlijk, ambtenaren van EZ (Economische Controle Dienst) kunnen niet iedere dag alle winkels in stad en districten bezoeken om prijzen van producten te controleren. Dat besef moet er ook zijn, maar meer en betere communicatie en informatieverstrekking vanuit het ministerie zou wellicht de nodige onvrede gevoelens bij burgers kunnen wegnemen.

PK

error: Kopiëren mag niet!