Overheid betaalt bijna 60.000 personen maandelijks salaris

Uit het salarissen bestand van de overheid blijkt, dat in juni 2022 aan in totaal 59.823 personen salarissen zijn uitbetaald. Dit aantal is onderverdeeld in 27.223 mannen (47%) en 31.936 vrouwen (53%). Van in totaal 644 personen die bij de overheid werken is het geslacht niet gerapporteerd. Het totaal aan bruto uitbetaalde salarissen aan landsdienaren bedroeg in juni 2022 ruim SRD 563 miljoen. 

Dit blijkt uit cijfers uit een publicatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) getiteld “Basis Indicatoren 2022”. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau Mechanisme Administratie (CEBUMA) van het ministerie van Financiën en Planning. 

De grootste groep landsdienaren, ruim 37.814  (63%), zit in de midden salarisgroep van tussen de SRD 4.500  tot SRD 9.000 per maand. De groep in de salarisgroep SRD 9.000 tot SRD 12.500 bedraagt ruim 7.724 (13%), en de groep met een maandelijks salaris van boven de SRD 12.500 bedraagt 9.585 (16%). De laagste salarisgroep tot SRD 4.500 bedraagt 4.795 landsdienaren (8%).   

Verplichte landsdienaren registratie

Het ministerie van Binnenlandse zaken (BiZa) is zaterdag begonnen met de verplichte registratie voor alle landsdienaren. De verplichte registratie duurt tot en met 31 december dit jaar en is onderdeel van het “Public Sector Reform” programma van de regering. Met de verplichte landsdienaren registratie wordt beoogd de loonsom van de overheid met ruim de helft terug te brengen. Aan de verplichte registratie is een stimuluspakket verbonden.

Ambtenaren die een bepaalde leeftijd hebben bereikt en nog een aantal dienstjaren te gaan hebben tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar, kunnen zich vrijwillig opgeven om eerder uit dienst te treden. Voor elk vol jaar dat ze in overheidsdienst nog zouden zitten krijgt de landsdienaar 6 maanden van zijn laatstgenoten salaris uitgekeerd. Heeft een ambtenaar bijvoorbeeld nog 4 jaar te gaan tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, maak hij/zij bij vroegtijdig vrijwillige uittreding aanspraak op 4 x 6 maanden salaris oftewel 24 maanden salaris. De vrijwillig uitgetreden ambtenaar krijgt daarnaast nog de normale pensioenuitkering. Bij het niet voldoen van de verplichte registratie wordt de salaris van betrokken ambtenaar stop gezet.

  • (Tabel bovenaan: De bruto uitbetaalde salarissen aan landsdienaren over de maand juni 2022. Bron: ABS)

SS

error: Kopiëren mag niet!