Rehabilitatiecentra voor afgegleden burgers

Het dak- en thuislozen beleid van de regering komt niet van de grond. Om het waarom daarvan te achterhalen werd gesproken met vertegenwoordigers van gerelateerde instanties, instellingen, organisaties en individuen die los van elkaar trachten om het probleem tegen te gaan.

Kopzorgen

“Werkarmen van de regering zoeken ijverig naar oplossing. Het is geen eenvoudige opgave”, verzucht een overheidsfunctionaris. “Volksgezondheid, Justitie en Politie, Sociale Zaken en andere overheidsinstanties hebben ernstige kopzorgen met het dak- en thuislozen vraagstuk. Wij worden voortdurend geconfronteerd met de nood.”

Masterplan

“Organisaties, instituten, deskundigen en individuen die zich ontfermen over dak- en thuislozen, burgers met een psychiatrische aandoening, alcohol- en drugsverslaafden worden gehoord en betrokken bij de samenstelling van een masterplan waarlangs het ernstig en gecompliceerd gebrek kan worden verholpen.”

Zoden aan de dijk

“Er is in Paramaribo en de districten aandacht voor de problematiek rond dak- en thuislozen. Er zijn veel stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en individuen die zich op de een of andere manier ontfermen over de stakkers. Vooral het verstrekken van maaltijden vindt plaats. Maar daarmee worden er geen zoden aan de dijk gelegd. Er zal doortastend moeten worden opgetreden.”

Lichamelijk en geestelijk beschadigd

“Het probleem zou makkelijk opgelost zijn als er alleen voor geld, voeding en onderdak gezorgd moest worden. Het complexe van de toestand ligt in de lichamelijke en geestelijke beschadiging waaronder de doelgroep gebukt gaat. De slachtoffers hebben behoefte aan onderdak, intensieve, professionele, gespecialiseerde behandeling, verzorging, begeleiding, bescherming en resocialisatie.”

Combinatie van omstandigheden

Stichting De Stem vertegenwoordigd door voorzitter Carlo Lansdorf: “Ik weet waarover men praat, waaronder de samenleving lijdt, waarmee de regering kampt. Herstel, genezing en rehabilitatie gaan niet van de een op de andere dag. De verschrompeling van de cliënt is meestal veroorzaakt door een combinatie van omstandigheden als gedragsproblemen, huiselijk geweld, criminaliteit en andere vraagstukken van sociaal maatschappelijke aard.”

Chronisch tekort

“Kennis, kundige medewerkers, specialisten, ervaringsdeskundigen van verschillende disciplines, kapitaal enzovoorts, zijn nodig om positief resultaat te kunnen boeken. Helaas heerst er op al deze gebieden een chronisch tekort in Suriname.”

Goede bedoeling

“Er zijn personen en krachten in de samenleving die het goed bedoelen en het algemeen belang dienen. Wij zijn de regering dankbaar voor de inspanningen die zij pleegt om Suriname uit een diep dal te halen. Wij hebben door de jaren heen meegewerkt en samengewerkt met de overheid om de nood te lenigen. Wij worden vooral op personeelsgebied ondersteund door de regering. De samenwerking is vruchtbaar en wij gaan voor beter.”

25 jaar ervaring

 “Stichting De Stem biedt al 25 jaar opvang en begeleiding aan alcohol- en drugsverslaafden, van wie 90% dak- en thuisloos, lichamelijk ziek en psychiatrische cliënten waren of zijn. Sedert haar oprichting is zij onafgebroken bezig met opvang, huisvesting, behandeling, begeleiding en resocialisatie van cliënten.”

Participatiedoelen

“De rehabilitatie houdt onder andere in: mensen met ernstige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten- en participatiedoelen. De hulp wordt geboden vanuit de mogelijkheden van de cliënt om zelfstandig diverse rollen te kunnen vervullen.”

Daders en slachtoffers

“De Stem werkt laagdrempelig, maar heeft hoogstaande maatstaven die kwaliteit geven aan de dienstverlening. Er zijn vaste en duidelijke programma’s ontwikkeld om te worden ingezet om ontspoorden, daklozen, verslaafden, daders en slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen en ex-gedetineerden te resocialiseren.”

Ervaring

“De Stichting heeft in de loop van de jaren ervaren administrateurs, maatschappelijk werkers, verzorgend- en medisch personeel, therapeuten aangetrokken en opgeleid. Beschikt over een eigen polikliniek voor de medische zorg van de doelgroep en dienstverlening aan de samenleving. Er wordt samengewerkt met specialisten, ziekeninstellingen en de overheid.”

Toewijding

Er is geld, huisvesting, voeding, behandeling, medicijn, wetenschap nodig om de ernstige situatie waarin de dak- en thuislozen verkeren te verbeteren. De toewijding van het zorgpersoneel, dat zich ontfermt over de cliënten is het belangrijkst. De Stem werkt vooral vanuit een liefdevolle christelijke inborst.”

Advies

“Wij geven de regering mee, dat bij de aanpak van de problematiek persoonlijke begeleiding, praktische en morele steun van de cliënten door het personeel van rehabilitatiecentra essentieel is voor haalbaarheid van de reddingsactie.”

HD

error: Kopiëren mag niet!