Reactie KPS-woordvoerder op aantal recente steekpartijen: “Voorkomen is beter dan genezen”….

Het lijkt erop de laatste weken, dat er een toename is van het aantal steekpartijen waarbij gewonden en zelfs doden te betreuren zijn. Dat was reden voor de redactie van Dagblad Suriname om de woordvoerder van het Korps Politie Suriname, Milton Bisschop, te benaderen met de vraag of uit cijfers blijkt, dat er werkelijk een toename te constateren is van dat aantal steekpartijen. Zijn reactie stond maandag in Dagblad Suriname en die reactie roept veel vragen op.

Bisschop: “Toename moet op basis van de statistieken bekeken worden. In dit geval is dat niet gebeurd.” Volgens de politiewoordvoerder kan een steekpartij voorkomen worden, “door de emoties niet de boventoon laten voeren. Voorkomen is beter dan te genezen”. Er wordt volgens hem zelfs aan preventie gedaan, “via verschillende platformen en in samenwerking met externe actoren”.

Dat de heer Bisschop stelt, dat een steekpartij voorkomen kan worden, door emoties niet de boventoon te laten voeren, is natuurlijk de reactie van iemand die zich begeeft op het terrein van psychologie van de koude grond. Ieder weldenkend mens zal de mening zijn toegedaan, dat een steekpartij niet te voorkomen is. Immers, een steekpartij gebeurt veelal tijdens een woedeaanval, impulsief, gestegen adrenaline, etcetera. Hoezo ‘preventie’…..? Emoties in bedwang houden? De politieman zou zich de vraag moeten stellen, hoe het kan, dat er nogal wat figuren – jong en oud – zijn die gewoon rondlopen met een mes of ander scherp voorwerp op zak. 

De opmerking van de woordvoerder, dat aan preventie wordt gewerkt is curieus. Hij stelt dus, dat dat gebeurt “via verschillende platformen en in samenwerking met externe actoren”. Maar, preventie om steekpartijen te voorkomen? Een steekpartij is veelal het gevolg van opgekropte woede, emotie, frustratie en gebeurt vaak tijdens woordenwisselingen tussen twee personen, twee mannen, twee jongens. Degene die steekt, liep dus al rond met een mes of andersoortig scherp voorwerp op zak. Het gaat dan ook veelal om mensen die gewapend rondlopen. Mensen met een bepaald denkniveau, een bepaald gedrag, mogelijk een gewelddadige, agressieve inslag, inborst. 

Geen enkele preventie-activiteit, geen enkele bewustwordingscampagne zal dit soort personen op andere gedachten brengen. Het rond lopen met een mes of ander scherp voorwerp zit kennelijk in de genen van de persoon die het op zak heeft.

Bewustwordingscampagnes zetten geen zoden aan de dijk, ze zijn verspilde energie en geld, welke bewustwordingscampagne dan ook. Ze helpen niet en er zijn voorbeelden te over van, denk bijvoorbeeld aan vuurwerkcampagnes of bewustwordingscampagnes rond afvalverbranden…..

PK

error: Kopiëren mag niet!