Minister Ramdin over kwestie visvergunningen: “Suriname laat zich niet onder druk zetten”

Suriname laat zich niet onder druk zetten in de kwestie van visvergunningen aan Guyanese vissers. “We gaan niet toelaten dat wetgeving van het land wordt vertrapt.” Dit zegt minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Desgevraagd noemt de minister de recente uitspraken gedaan door de Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo aan het adres van de Surinaamse regering, vergaand, niet diplomatiek en onacceptabel. De Surinaamse regering neemt dit heel serieus en heeft via de gebruikelijke diplomatieke kanalen haar ongenoegen aan de Guyanese regering kenbaar gemaakt. De Guyanese ambassadeur in Paramaribo, Keith George, is hiervoor donderdagmiddag door waarnemend-BIBIS-minister Krishna Mathoera ontboden en minister Ramdin heeft in New York – waar hij is vanwege de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – een onderhoud gehad met zijn Guyanese ambtgenoot Hilton Todd. Suriname zal haar ongenoegen en bezorgdheid ook schriftelijk in een diplomatieke nota kenbaar maken. 

Volgens Ramdin leggen de recente uitspraken van de Guyanese vicepresident een druk op de goede betrekkingen tussen de beide landen, zeker met het oog op de samenwerking in de toekomst. 

De minister zegt de on-diplomatieke taal zijdens de Guyanese hoge autoriteit zeer ongebruikelijk te vinden. “Wij werken niet zo. Als er issues zijn tussen twee buurlanden dan bespreken we dat in goed overleg en op een rustige manier. Die overlegmomenten en de structuren zijn er, en als zodanig gaan wij die weg volgen”, aldus minister Ramdin. 

De recente publieke uitspraken van de Guyanese vicepresident hebben volgens de minister de Surinaams regering ertoe gedwongen diplomatieke acties te ondernemen.

Geen wetgeving vertrappen

Met betrekking tot het verstrekken van visvergunningen aan Guyanese vissers, waar de Guyanese regering zich beroept op een overeenkomst, zegt Ramdin in het radioprogramma ABC-Actueel de documenten daarover te willen zien. Suriname heeft slechts de bereidheid getoond om ernaar te kijken binnen de mogelijkheden. Daarbij is gewezen op de quota aan te verstrekken visvergunningen. Volgens de wettelijke regelingen is het verstrekken van visvergunningen aan Guyanese staatsburgers niet mogelijk. Deze kwestie moet rustig worden besproken. Men zal dit gegeven volgens de minister uiteindelijk moeten accepteren. 

De relatie met Guyana blijft voor Suriname strategisch bezien een belangrijke. Voor de beide landen spelen er grote belangen bij een goede samenwerking. Uiteindelijk komt het voor beide landen daarop neer. 

Met betrekking tot de geuite bedreiging door Bharrat Jagdeo over mogelijke moeilijkheden voor Surinaamse bedrijven in Guyana, zegt Ramdin dat de Surinaamse bedrijven opereren binnen het wettelijk- en juridisch kader van dat land. Zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Guyana en betalen belasting. Wat in de visserijkwestie speelt is illegaliteit. “Wij gaan niet toestaan dat de wetgeving wordt vertrapt”, aldus Ramdin. 

SS

error: Kopiëren mag niet!