De politie onder vuur

De criminaliteit is slechter aan het worden. De 1.000 kilogram drugsvangst van een paar dagen geleden in het Tibiti Gebied, getuigt daarvan. Reacties uit politie en veiligheidskringen waren niet van de lucht. Raakt de politie achterop bij criminelen? 

Waardering

“Het antwoord hangt af van aan wie de vraag wordt gesteld. Districtsbewoners die daarop ingaan tonen meer waardering voor de politie dan stadsbewoners. In het binnenland wordt er weer een andere toon aangeslagen. Toegegeven wordt, dat het de politie in de meeste gevallen lukt om opheldering te brengen in duistere zaken. De misdaadstatistieken dulden in deze geen tegenspraak.

Dynamiek

Het Korps Politie Suriname, KPS, gaat er prat op, dat zij een dynamisch instituut is en de criminaliteit onder de duim weet te houden. “Het is niet zo, dat de politie overklast wordt door onderwereldfiguren. Er bestaat geen onoverbrugbare achterstand van de politie op criminelen?”

Professionelere criminaliteit

“Het politieapparaat past zich voortdurend aan veranderende omstandigheden aan. De financieel-economische situatie in het land zorgt ervoor, dat er niet naar behoefte geïnvesteerd kan worden in het korps. Ondanks het budgettekort zet de politie meer dan waarvoor zij geroepen is in, om het werk onder moeilijke omstandigheden te klaren.”

Achterop raken

“De regering is gewaarschuwd, dat zij en de politie achterop raken bij criminelen. De criminaliteit wordt met de dag professioneler. Er is geld nodig om het KPS naar behoren uit te rusten, te versterken met manschappen, materieel en ga zo maar door.”

Vrij spel

“In de stad en bewoonde kommen in de kuststreek, waar het voornamelijk om kleinere criminelen gaat, krijgt de politie minder tegenstand van de onderwereld. Maar, dat betreft de kleine misdaad.  In het binnenland is het andere koek. Daar schrikken de zware criminelen niet terug voor de politie. Zij hebben vrij spel en schuilplaatsen in het uitgestrekte oerwoud van het achterland.”

Complexe materie

“Een politiepost in de stad is heel wat anders dan in het binnenland. Het gaat daar om een complexere materie. Dat het geen peulenschilletje is bewijst het opzetten van een politiepost te Nieuw-Koffiekamp, die maar niet van de grond komt.”

Veiligheidsbeleid

“De veiligheid waarvoor de politie verantwoordelijk is, heeft niet alleen te maken de onderwereld en gezagsondermijnende elementen. Het veiligheidsbeleid komt voort uit bezorgdheid over veiligheid in de breedste zin van het woord, met andere woorden de sociale en fysieke veiligheid.”

Politiepost Nieuw-Koffiekamp

In opdracht van het Korps Politie Suriname is er een conceptplan samengesteld om te komen tot Politiepost Nieuw-Koffiekamp.  

De kennis en ervaringen van een diverse groep van personen die samen werken aan het bereiken van een hoger veiligheidsniveau zijn daarin verwerkt. Het conceptplan geeft aan hoe de orde in Nieuw-Koffiekamp te herstellen en in stand te houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Bandeloosheid

“De onderwereld heeft de goudsector als actief werkterrein. De toestand in en rond Koffiekamp kan niet los worden gezien van de toestand rond andere goudvelden in het land. Ook daar vinden er allerlei taferelen plaats. De bandeloosheid is zorgwekkend. Criminaliteit, geweld, drugshandel en prostitutie verzieken het binnenland. Er wordt gewerkt aan een structurele aanpak.”

Gevarenzone 

“Burgerlijke ongehoorzaamheid wordt aangewakkerd. Er zijn organisaties bezig die de veiligheid ondermijnen. Het dorpsbestuur voelt zich onveilig. Particuliere legertjes dragen bij aan een explosieve situatie. Het binnenland is een gevarenzone.”

Zichtbaarheid politie

Er wordt gedacht aan meer zichtbaarheid van manschappen in het dorp. De machinaties van de onderwereld moeten aan banden worden gelegd. Gezien de aard van het beestje zijn er ervaren en deskundige krachten, die niet voor het rapen zijn, nodig om terdege op te treden. Het programma en denkkader van de politie moet zodanig worden ingericht, dat het hoofd kan worden geboden aan de gevaren die de kop op steken in het binnenland.”

Onkreukbaarheid

“Het Korps Politie staat voor betrouwbaarheid. Onkreukbaarheid is de basis van politiewerk. Er wordt in verband met de integriteit zorgvuldig en adequaat gehandeld. Er wordt preventief te werk gegaan om ongeoorloofde handelingen te voorkomen. Deze werkwijze komt onder andere tot uitdrukking in het detacheringsbeleid dat is omschreven in het Conceptplan Politiepost Nieuw-Amsterdam.”

Verleiding

“In het conceptplan is opgenomen, dat de te detacheren menskracht goed opgeleid, getraind en ervaren zal zijn. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. De verleiding om mee te snoepen in de goudvelden is groot. Om de manschappen en het korps tegen zichzelf te beschermen zal het personeel voor hoogstens vijf maanden gedetacheerd worden. Dit om integriteitsschendingen te voorkomen.”

Teamwork

“Suriname heeft veel meer dan geld nodig om wat krom is recht te krijgen. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid. De burgerij dient volop bij te dragen aan het bewerkstelligen daarvan. Werkzaamheid en zelfredzaamheid zijn zeer belangrijk. De samenleving kan het probleem niet helemaal op de politie afschuiven. Om tot een structurele oplossing te komen is er teamwork nodig. Het Korps wijst op de noodzaak public-private partnerschap.”

Groot probleem

“Het Conceptplan Politiepost Nieuw-Amsterdam wacht op uitvoering. De president, de regering, het Ministerie van Justitie en Politie, het Korps Politie Suriname en de bevolking gaan ervoor. De financiering is echter een groot probleem. De economische crisis bemoeilijkt de uitvoering.”

Publieksgeheim

“Er wordt afgegeven op de politie, maar het is ook publiek geheim, dat ondanks dat het Korps roeit met de riemen die het heeft er resultaten worden geboekt. Door plichtsbesef en opoffering wordt het politiewerk staande gehouden. Het werk gaat ondanks de vele kwalen en gebreken door.”

Doen wat gedaan moet worden

“De politie kijkt niet naar, wacht niet op wat het ministerie en de regering beloven. Wij doen wat wij moeten doen. Bij het samenstellen van het conceptplan Nieuw-Koffiekamp is er rekening houdende met de moeilijke financiële omstandigheden. Er is van het minimale uitgegaan bij het opzetten van de post.”

 Financiering

“De precaire economische situatie is een belangrijke maatschappelijke veiligheidskwestie. Alle afdelingen van het Korps Politie komen tekort aan financiën hetgeen leidt tot tekort aan adequate behuizing, manschappen, experts, deskundigen en hoogopgeleide menskracht uitrusting, mobiliteit en wat dies meer zij.”

Behoefte

“Het gaat in Koffiekamp om politievertrekken, verblijfplaatsen voor hem en haar, meubilair, nutsvoorzieningen, computers, telefoonaansluiting, internet, dienstauto, ATV’s en overige toebehoren waarmee er alvast aan de slag kan worden gegaan. De verdere uitbouw kan dan geleidelijk aan plaatsvinden.”

IAmGold

Rosebel Gold Mines (IAmGold) is als stakeholder betrokken bij Social Community Programs in het gebied. Er wordt bij het opzetten van de post gezocht naar de ondersteuning van deze onderneming”, tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!