Ronny Asabina: “Regering lichtvaardig over vraagstuk schadevergoeding overstromingen”

Het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) vindt dat de regering te lichtvaardig omgaat met het vraagstuk van schadevergoeding aan de getroffenen van de watersnoodramp in Brokopondo van enkele maanden geleden. Ondanks herhaalde aandrang vanuit de bevolking en het Platform van Traditionele Gezagdragers schijnt men volgens hem maar niet tot het inzicht te willen of kunnen komen, dat deze kwestie aan de basis ligt van het algemeen onvrede gevoel in het district.

Het Assembleelid toont zich niet tevreden over de vorderingen die tot nu toe zijn geboekt vanuit de Presidentiële Werkgroep Ontwikkeling Brokopondo die in juli door president Santokhi  is ingesteld.  

Asabina geeft aan dat het ongeduld onder de doelgroep groeiende is.

Nog geen tastbare resultaten

De werkgroep is al meer dan 5 weken actief. De werkgroep komt wekelijks een keer bij elkaar. “Als wij de balans opmaken dan moeten wij zeggen, dat wij niet tevreden zijn met de vorderingen die gemaakt worden. Onder andere zijn basale en elementaire zaken nog niet in place. Niemand anders dan de president had op de dag van de installatie aangedragen, dat hij binnen redelijke termijn tastbare en meetbare acties en resultaten wil zien. Helaas moeten wij zeggen dat de wapenfeiten tot nu toe zijn uitgebleven”, aldus Asabina. 

Hij geeft aan dat in alle eerder ingediende petities aan de regering als rode draad loopt het belang en de noodzaak voor vergoeding ter compensatie van schade aan have en goed, met name privé woningen en inboedel, maar ook kost- en landbouwgronden, toeristische oorden en overige inkomstenbronnen. Hij zegt, dat sedert het begin erop is gewezen om niet te sollen met de kwestie van schadevergoeding.

Voorstel schadevergoeding

Het Platform Traditionele Gezagdragers Brokopondo, waarvan exponenten zijn opgenomen in de Presidentiële Werkgroep Ontwikkeling Brokopondo heeft met betrekking tot het vraagstuk van schadevergoeding een uitgewerkt model ingediend. Daarin wordt voorgesteld een zesmaandelijkse en een eenmalige uitkering aan de getroffenen van de watersnoodramp als compensatie voor geleden materiële schade. Ook een voorstel om zwaar materieel beschikbaar te stellen om een pilot landbouwproject te Victoria uit te voeren, is naar zeggen van Asabina niet naar behoren omarmd. Want nog steeds is de ondersteuning niet in daden omgezet. Ondanks herhaalde toezeggingen zegt hij nog geen positieve ontwikkelingen te zien.

Het enige dat vooralsnog als tastbaar en meetbaar als gebaar kan worden aangegeven is dat de huishoudens die te maken hebben gehad met wateroverlast elk SRD 6.000.00 van Staatsolie hebben gekregen om hun woon- en privé huizen schoon te maken. Jammer dat zij zonder de woningen te desinfecteren wederom er hun intrek hebben genomen, terwijl er middelen zijn aangeschaft om zulks te doen.

Niet nauw nemen

Het Assembleelid zegt soms het gevoel hem bekruipt dat dat de regering het niet nauw neemt met de inzet van onder andere het Platform van Traditionele Gezagdragers en de presidentiële werkgroep in een poging bij te dragen aan volledige normalisatie en verbetering van de leef- en woonomstandigheden van de bewoners. 

“Niet eens over het rapport dat een ingehuurd consultant over de wateroverlast heeft opgesteld, kunnen wij beschikken. Wij hopen niet dat er sprake is van onwil. Dit gevoel moet de regering ons niet geven, anders vrezen wij dat wij stappen achterwaarts zullen zetten, waarvan wij niet gediend zijn”, aldus Asabina.  

Hij vindt ook dat onder de bevolking van Brokopondo er ook veel werk aan de winkel is. Alle neuzen dienen naar een richting te wijzen en de gelederen moeten worden gesloten om zo de subtiele en openlijke tegenwerkingen het hoofd te kunnen bieden, aldus Asabina. 

SS

error: Kopiëren mag niet!