Bouwsel Spiner mag van rechter worden gesloopt

Het bouwsel gelegen op de hoek van de Kleine Waterstraat en de Kleine Dwarsstraat in Paramaribo, bekend als sportcafé Spiner, zorgt al geruime tijd voor overlast in de omgeving nadat de uitbater zijn activiteiten had stopgezet.

Door het ministerie van Openbare Werken werd in december 2021, na voorafgaande ingebrekestellingen, een bevel tot slopen aangeboden waarna betrokkene zich wendde tot de Kort Gedingrechter om de sloop te stuiten. 

Op 25 augustus heeft de Kort Gedingrechter uitspraak gedaan in het voordeel van het ministerie, waarbij alsnog tot de sloop dient te worden overgegaan door betrokkene, bij uitblijven waarvan het ministerie de sloop op kosten van betrokkene zal uitvoeren.

Het ministerie van Openbare Werken voert een rechtmatig beleid met betrekking tot naleving van de bouwregelgeving en vervolgt het pad van verdere ordening, zo laat het ministerie maandag 5 september weten.

error: Kopiëren mag niet!