Ambassadeur Hardien overhandigt geloofsbrieven aan presidente Murmu van India

De Buitengewoon- en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in India, Arunkoemar Hardien, heeft vrijdag 26 augustus zijn geloofsbrieven overhandigd aan de presidente van India, Droupadi Murmu. De ceremoniële plechtigheid vond plaats op het Indiaas presidentieel paleis de Rashtrapati Bhawan, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking pas maandag 5 september.

Ambassadeur Hardien gaf in het onderhoud met presidente Murmu aan dat beide landen te maken hebben met verschillende uitdagingen en benadrukte het belang van de verdere versterking en verdieping van de historische- en vriendschappelijke relatie tussen Suriname en India. 

De relatie tussen beide landen is geïntensiveerd in de afgelopen jaren, met name in de uitbreiding van sectorale- en technische samenwerking. De kansen en mogelijkheden voor beide naties zijn groot en de vooruitzichten zijn hoopvol. Suriname en India onderhouden al 46 jaar diplomatieke betrekkingen. In navolging hiervan gaf ambassadeur Hardien mee dat Suriname erkentelijk is voor de mogelijkheden die India biedt, waarbij verder vormgegeven kan worden aan een partnerschap ter bevordering van de duurzame ontwikkeling van Suriname. 

De ambassadeur stond ook stil bij de opmerkelijke groei van India in verschillende sectoren vooral de productie van Indiase Covid vaccins alsmede de aanpak van covid-19, ruimtevaart, defensie en de Indiase positionering zowel bilateraal als multilateraal binnen de internationale arena. Verder maakte de afgezant melding van het voornemen van Suriname om de bilaterale samenwerking met India verder uit te breiden en te verdiepen in verschillende gebieden vooral als strategische hub in Zuid-Amerika en de Caribische regio.

Ambassadeur Hardien wenste president Murmu, die op 25 juli 2022 werd beëdigd als president van de Republiek India, veel succes toe met haar ambtstermijn, namens president Chandrikapersad Santokhi en de regering van Suriname. 

Presidente Murmu gaf aan ingenomen te zijn en uit te kijken naar het voorgenomen staatsbezoek van het Surinaamse staatshoofd aan India in 2023. De voorbereidingen hiertoe zullen verder worden besproken in de marge van de 77e algemene vergadering van de Verenigde Naties deze maand.

error: Kopiëren mag niet!