Onverschrokken

“U vraagt, ik beantwoord. De doorgrindheid van uw nieuwsgierigheid geeft mij het gevoel, dat u mij als medeschuldige van onvolmaaktheden binnen het Korps Politie ziet.”

 Werkgelegenheid

“Volgens mij werd het politieberoep vroeger als een roeping beschouwd. Politie zijn was meer dan vandaag  een manier van leven. Het ging verder dan werk en carrière. Het had iets spiritueels en persoonlijks.”

Beroepskeuze

“Het politieberoep is tegenwoordig meer vanwege werkgelegenheid. Er zijn personen die via beroepskeuzebegeleiding bij de politie terecht komen. Het is een keuze uit vele andere beroepsmogelijkheden. Het heeft weinig te maken met belangstelling, bekwaamheid, met een roeping die hij of zij bij hun keuze hebben gevoeld.”

Finyoro

“De politie en militairedienst vormt het leven van hun leden. Ik herinner mij een vel over been, rustig jongmens die op school en in de buurt finyoro, sufferd en bobo genoemd, getreiterd en vrees aangejaagd werd. Kwelduivels lieten hem niet met rust. De pesterijen maakten van hem een teruggetrokken figuur.”

Motivatie 

“Na de MULO-school, het was gedurende de begindagen van de revolutie, ontpopte hij zich in militaire dienst tot een onverschrokken mens. Tijdens de militaire razzia’s gedurende deze woelige dagen liet hij zich als stoer kennen. Samenscholing was verboden. Hij had het gemunt op jongens, die in het verleden hem het leven zuur hadden gemaakt en zich op straathoeken ophielden in de volksbuurt waar hij woonde. Ik haal dit aan om aan te geven, dat de motivatie om in dienst te treden verschilt van persoon tot persoon.”

Algemene ontwikkeling

“Het denken, voelen milieu en de algemene ontwikkeling, lichamelijke en geestelijke gezond van een agent speelt ongetwijfeld mee bij de ontplooiing tijdens de dienst. Bij de rekrutering wordt daarmee rekening gehouden. De schoolopleiding van de rekruut mag wat mij betreft naar boven geschroefd worden. Minstens een middelbare schooldiploma lijkt mij gezien de uitdagingen waarmee de politie tegenwoordig geconfronteerd wordt op z’n plaats.”

Ongezonde werksfeer

“Als wij afgaan op de vakbondsacties van de laatste tijd kan gezegd worden, dat de werksfeer binnen het korps ongezond is. De acties stralen politieke betrokkenheid uit. De samenwerking tussen vakbondsleiders en de overheid wordt daardoor irrationeel, raakt beschadigd en leidt tot een gespannen relatie met de regering.  Van hoog tot laag worden alle manschappen meegesleurd in storm.”

Solidariteit

“Ik draag als oud-politie inspecteur de politievakbond een warm hart toe. Maar zo nu en dan is zij overmatig bezig met politieke manoeuvres waardoor het basiswerk van de politie negatief beïnvloed wordt. Machtsmisbruik, ongewenst gedrag en onprofessioneel handelen komt naar mijn gevoel veel te vaak voor.”

Wantrouwen

“De problemen bij de politiedienst zijn terug te voeren tot de economische, maatschappelijke, politieke en economische constellatie van het moment. Dit en meer zorgt een verziekte werksfeer, waarbij men elkaar onder andere beticht van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discriminatie. Tegenwerking geboren uit wantrouwen verergert de situatie.”

Verbetering

“Ja, ook ik hoor dat de politie niet naar behoren functioneert. Het is ook waar, dat het Korps Politie voortdurend werkt aan de verbetering van het politiewerk.

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!