Voor ontwikkeling zorgen lukt districtscommissaris Josta Lewis

In verscheidene artikelen en op verschillende momenten was te merken dat de districtscommissaris van het gebied Kabalebo te kennen gaf aan Dagblad Suriname, dat ze hard aan de weg timmert om het gebied zoveel als mogelijk tot ontwikkeling te kunnen brengen met alle middelen die ze kan vinden. 

Installatie speciale werkgroep

Het Kabalebo-gebied kampt net als andere gebieden in Suriname reeds decennia met diverse problemen die de nodige aandacht van de regering vergen. Er zijn tal van projecten die directe aanpak vereisen.

Tijdens het recente bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan het Kabalebo-gebied zijn enkele van de problemen ter sprake gekomen, die dringend aandacht nodig hadden. Om de problemen in de gebieden structureel en duurzaam op te lossen, heeft president Santokhi de werkgroep “Ontwikkeling Kabalebo” in het leven geroepen. 

“De werkgroep moet zich op zeer korte termijn hierover buigen en zichtbare resultaten leveren. Vanwege de activiteiten op gas- en oliegebied is het noodzakelijk, dat het centrum van het Kabalebo-gebied, dat wordt gevormd door de dorpen Apoera, Washabo en Section, tot ontwikkeling worden gebracht”, is in een onlangs geplaatst bericht op de Facebook-pagina van de president over de commissie te lezen. 

“Werkgroep voelt u zich sterk om vanuit de gelederen van het Kabinet van de President te mogen opereren en laten we de slogan van de jaren tachtig waarmaken, Young men go West”, aldus de president.

Herstel van wegen 

Onlangs is nog een opmerkelijke verandering tot stand gekomen in het gebied. De Christine Simonweg naar Sandlanding is hersteld. Door zware regenval was een deel van de weg weggespoeld en er werd dus met man en macht gewerkt om deze weg aan te pakken.

Door tussenkomst van de districtscommissaris hebben de bedrijven Matlantic Global en Palmera deze herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Aanpak BAZO /BZV 

Ook de situatie die ontstond bij de gemeenschap over hun BAZO/BZV kaart is zoals de districtscommissaris had beloofd in volle gang. Zo werden tal van personen opgeroepen om hun BAZO-kaart op te halen bij de dienstdoende instanties. Alle gelden die betaald moesten worden om helemaal naar Nickerie te gaan, behoren tot het verleden. De burgers hebben eerder via Dagblad Suriname de noden aangekaart en er werd meteen ingegrepen door de burgermoeder.

GW

error: Kopiëren mag niet!