Minister Achaibersing blijft nog enkele weken aan als minister

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning blijft nog enkele weken aan het werk als minister. President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag 30 augustus een persoonlijk onderhoud gehad met Achaibersing naar aanleiding van de brief die minister Achaibersing begin augustus aan de president had overhandigd waarin hij om persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking stelde aan het staatshoofd. 

Eerder had de president aangegeven dat de privacy van de minister en zijn familie gerespecteerd moest worden.

De president heeft aan de minister kenbaar gemaakt dat hij begrip en respect heeft voor het standpunt van de minister. Santokhi heeft ook aangegeven dat de minister tot nu toe een belangrijke en substantiële bijdrage heeft geleverd aan de noodzakelijke hervorming van de Surinaamse economie, op weg naar structureel herstel en duurzame ontwikkeling.

In dit verband is van gedachten gewisseld over een aantal belangrijke lopende trajecten waarin het ministerie van Financiën en Planning een cruciale rol vervult. Het gaat in deze met name om de voorbereiding en afronding van de Begroting 2023, de goedkeuring van het BTW-project, het hervormingstraject onder een IMF gestuurd programma en de lopende herschikking onderhandelingen met commerciële en bilaterale crediteuren.

Op basis van deze gedachtegang heeft de president een beroep gedaan op de bewindsman om, in afwachting van het identificeren van een geschikte opvolger en een passende overdracht, nog enkele weken aan te blijven als verantwoordelijke minister op het ministerie van Financiën en Planning. De president gaf ook aan, dat zoveel als mogelijk rekening gehouden zal worden met de persoonlijke omstandigheden van de minister.

Minister Achaibersing heeft gezegd, dat hij bereid is mee te werken aan het verzoek van de president en heeft toegezegd nog enkele weken zijn directe bijdrage te zullen blijven leveren, en daarmee de president de gelegenheid te geven een passende opvolger te identificeren.

error: Kopiëren mag niet!