BTW-wet goedgekeurd, tarief op 10%

De wet Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is dinsdag 30 augustus aan het begin van de avond met een krappe meerderheid van 26 stemmen voor en 12 tegen goedgekeurd door de Nationale Assemblee. Het BTW-tarief is op 10% vastgesteld. De BTW wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. 

De NPS-fractie stemde onder voorwaarde voor, omdat ze niet helemaal tevreden is met het uiteindelijke tarief. Ze stelt het groter belang voorop. Als blijk van haar positie was slechts het lid Ivanildo Plein in de zaal om zijn stem uit te brengen De NDP-fractie stemde tegen. De BEP-fractie onthield zich van stemmen door tijdens de stemming de vergaderzaal te verlaten.

Financiën-minister Armand Achaibersing bleef bij zijn voorstel van een BTW-tarief van 10%. Hij beargumenteerde, dat bij een lager tarief van de in te voeren Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) de regering niet in staat zal zijn het sociaal-programma te financieren. Ook de compensatie aan loontrekkers zoals in het Tripartiet Akkoord is overeengekomen zou in ernstig gedrang komen. In het Tripartiet Akkoord (overheid, vakbeweging en bedrijfsleven) is onder meer overeengekomen, dat gelijktijdig met de invoering van BTW de loonbelasting voor de loontrekkers zal worden verlaagd om zodoende de belastingdruk voor hen te compenseren. De minister benadrukte, dat de regering zich zal houden aan gemaakte afspraken in het Tripartiet Akkoord. 

Met een BTW-tarief van 10% wordt volgens de minister de informele sector adequaat belast, waardoor de overheid voldoende middelen binnen kan halen om gestelde beleidsdoelen te halen. Bij een BTW-tarief van 5%, zoals door delen van het parlement, het bedrijfsleven en de vakbeweging is voorgesteld, zouden volgens de Financiën-minister op basis van zijn calculaties met de meer-opbrengsten niet eens de implementatiekosten van BTW worden gehaald. Dan zou volgens hem evengoed de huidige omzetbelasting van 12% kunnen worden gecontinueerd. 

Cijfers

Minister Achaibersing presenteerde enkele cijfers ter onderbouwing van het BTW-tarief van 10%. Bij een BTW-tarief van 10% liggen de inflatoire effecten rond de 1%. Met de huidige 12% omzetbelasting zouden de overheidsinkomsten in 2023 rond de SRD 2.9 miljard bedragen. Dit komt neer op 3% van het BBP. Het 10% BTW-tarief zal in 2023 de overheid SRD 6.8 miljard opbrengen. Dit komt neer op 7% van het BBP en een meer-opbrengst van SRD 3.9 miljard.

De minister houdt rekening met een realistischere inbaarheid van 75% in plaats van 100%. In dat geval levert het de overheid een opbrengst op van rond de SRD 5 miljard. Afgezet tegen de SRD 2.9 miljard die de huidige omzetbelasting zou opbrengen, betekent dat nog steeds meeropbrengsten voor de staat van iets meer dan SRD 2 miljard. Ongeveer 20% van de BTW-opbrengsten zal worden teruggegeven in de sfeer van loonbelastingen. De verlaging van de loonbelasting zal volgens de minister neerkomen op een verlichting van 25 tot 30%.

Na een jaar van implementatie van BTW in 2023, zal in 2024 geëvalueerd worden en bekeken worden waar zaken eventueel gecorrigeerd moeten worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!