LVV-waarnemend-directeur Jairam: “Alles in het werk stellen om padieoogst veilig te stellen”

Er zal alles in het werk worden gesteld om de padieoogst die over enkele weken volop zal aanvangen, veilig te stellen. Goed gedraineerde gronden zijn daarbij essentieel om te voorkomen dat de oogstmachines vast komen te zitten. 

Soedeshchand Jairam, waarnemend-directeur bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), tevens voorzitter van het Platform Rijstsector zegt tegenover Dagblad Suriname, dat dit seizoen ongeveer 25.000 hectare is ingezaaid, in tegenstelling tot wat anders wordt beweerd. LVV baseert de inzaaicijfer op basis van wekelijkse veldopnames door de landbouwvoorlichters van LVV in de verschillende rayons in het district Nickerie.

Van de ongeveer 25.000 hectare nemen de kleine boeren 14.500 hectare voor hun rekening. Het gaat om totaal zo’n 900 kleine padieboeren. Het resterend gedeelte van het ingezaaid areaal komt van de middenstands- en grote boeren. Hier gaat het om circa 200 boeren. De situatie bij de kleine boeren is zo, dat het veel voorkomt dat een boer op meerdere percelen in de verschillende polders hebben ingezaaid.  

Opkooppijs

Met betrekking tot padieopkoopprijs zegt Jairam, dat de huidige opkoopprijs van SRD 450 tot SRD 500 per baal natte padie, zonder meer niet langer houdbaar is. Dit heeft te maken met de marktontwikkelingen van prijzen van inputs. Hij benadrukt, dat de padie-opkoopprijs tot stand komt door vraag en aanbod. Een en ander hangt ook af van de hoogte van de exportprijs en de prijs van rijst op de lokale markt. Wat de opkoopprijs gaat worden kan de LVV waarnemend0directeur niet zeggen. LVV stelt de opkoopprijs niet vast. 

Suriname beschikt over ongeveer 45.000 hectare. rijstareaal. Met twee seizoenen per jaar bedraagt de capaciteit 90.000 hectare. In de piekjaren in de jaren ’80 werden inzaaicijfers van 70.000 hectare behaald. Vandaag de dag wordt met heel veel inspanningen tussen de 55.000 en 60.000 hectare gehaald. 

De teruggang in de inzaaicijfers heeft met verschillende factoren te maken. Die zijn voornamelijk te herleiden naar het watermanagementsysteem. Er is sprake van jarenlang achterstallig onderhoud aan de infrastructuur voor de aan- en afvoer van irrigatiewater. Klimatologische ontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol. De laatste jaren was er niet echt sprake van een droge tijd, waardoor de droge grondbewerking niet optimaal heeft kunnen plaatsvinden. Overtollig water kon door gebrekkig functioneren van pompen niet adequaat en tijdig worden uitgepompt, waardoor er veel schade werd aangericht aan de rijstaanplant. 

LVV en het Platform Rijstsector staan nu reeds gereed om onder andere de problematiek van de watermanagement aan te pakken. Het komend seizoen zullen de verbeteringen reeds te merken zijn. 

SS

error: Kopiëren mag niet!