BTW-wet mogelijk vandaag afgerond in DNA

De behandeling van de ontwerpwet voor de invoering van Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW) wordt naar alle waarschijnlijkheid vandaag, dinsdag 30 augustus, in de Nationale Assemblee (DNA) afgerond. 

Het gewijzigde wetsontwerp met daarin het laatste voorstel van Financiën-minister Armand Achaibersing voor een BTW-tarief van 10% ligt op tafel. Het BTW-tarief staat in samenhang met de twee bijlagen die bij de wet hoort en die regelen welke goederen en diensten vrijgesteld zijn van BTW en welke onder het nul-tarief vallen. De invoering van BTW, als onderdeel van de totale transformatie en hervorming van het belastingstelsel in het land, staat niet ter discussie.

De grote uitdaging zit in de invoering van een werk- en uitvoerbare BTW-heffing. Na eerdere kritieken tijdens de debatten in het parlement heeft minister Achaibersing het aanvankelijk voorstel van een BTW-tarief van 15% teruggebracht naar 11,5%. Tijdens de laatste ronde van debatten vorige week donderdag heeft hij het voorgestelde tarief naar 10% gebracht, met enkele wijzigingen in de bijlagen inzake vrijstelling  en het nultarief. Hoewel de grootste oppositionele fractie in het parlement, de NDP fractie, het eens is met de invoering van BTW, vindt zij dat er sprake is van haastwerk. 

Haastwerk

Zaken dienen volgens haar voor zo’n cruciale wet als de BTW goed en grondig te worden bediscussieerd. Er kleeft een aantal onduidelijkheden aan de wet. Wat voor verschillende parlementsleden onduidelijk is, is op grond waarvan de minister van Financiën is gekomen tot het voorgestelde BTW-tarief.

Mede op grond van de inputs van stakeholders, waaronder het bedrijfsleven en de vakbeweging, stelt NDP-fractieleider Rabin Parmessar voor het tarief op 5% te brengen, en dan na een evaluatieperiode van een jaar, waarin de kinderziektes zijn weggewerkt, weer met elkaar te kijken of het tarief verder opgetrokken kan worden. Een hoger tarief dan 5% verhoogt de belastingdruk op de consument. Daarnaast werkt de BTW veel verder door in de economie dan de huidige omzetbelasting.

Vakbeweging en bedrijfsleven

Evenals de NDP-fractie hebben het bedrijfsleven en vakbeweging grote moeite met het door de minister voorgestelde tarief. In een brief hebben het bedrijfsleven en de vakbeweging aan de Nationale Assemblee een percentage voorgesteld van 5%. Ook geven zij aan dat er goed moet worden gekeken naar de twee bijlagen die bij de wet horen. Ze vinden dat bepaalde diensten niet vrijgesteld moeten worden van BTW, dan wel onder moeten vallen onder het nultarief.

Hoewel niet met zoveel woorden gezegd, komen de kritieken van zowel de NDP-fractie als die van het bedrijfsleven en de vakbeweging erop neer, dat met de vrijstellingen en het nultarief “kadootjes” worden weggegeven. Waar het grote geld gehaald moet worden gebeurt niet, waardoor het uiteindelijke algemeen BTW-tarief hoger komt te liggen om, zoals minister Achaibersing het zegt, “de beleidsdoelen te kunnen halen”.

Voor de minister is een BTW-tarief van 5% een “no-deal”. Bij de laatste ronde van de debatten, nadat het voorstel was gedaan voor een BTW-tarief van 10%, heeft VHP-fractieleider Asis Gajadien zich geschaard achter de Financiën-minister. Met de 20 zetels van de VHP-fractie komt de wet echter nog niet door het parlement. Het is onduidelijk hoe de ABOP/PL zich zal opstellen. De afgelopen dagen is binnen de coalitie “onderhandeld” en de uitkomst daarvan zal vandaag blijken uit de debatten. 

De regering wil de wet vandaag goedgekeurd krijgen en op 5 september de wet afkondigen. Een en ander heeft ook te maken met de IMF kwartaalevaluatie die deze maand plaatsvinden.

SS

error: Kopiëren mag niet!