MoU’s moeten bilaterale samenwerking Suriname en India inhoud geven

Suriname en India geven verder inhoud aan hun bilaterale samenwerking en daartoe werden dinsdag 30 augustus drie Memorandums of Understanding (MoU’s) getekend. In de Ballroom van Hotel Torarica werd een MoU getekend tussen directrice Charelle Parker van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) en ambassadeur Shankar Balachandran, die dit namens het Bureau voor Indiase Standaarden deed. 

De diplomaat bekrachtigde ook een MoU met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en tekende vervolgens een vergelijkbaar document voor culturele uitwisseling met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Ambassadeur Balanchandran brengt de getekende documenten in lijn met het verstevigen van de bilaterale samenwerking tussen India en Suriname. 

Met minister Ramdin is een cultureel uitwisselingsprogramma bezegeld; het betreft in deze het Cultural Exchange Programma (CEP) dat sinds 1992 loopt toen beide landen een culturele samenwerking aangingen. Op dinsdag 30 augustus werden meerdere culturele activiteiten hieraan toegevoegd. Het betreft aspecten zoals dans, theater, archeologie, antropologie, organiseren van culturele activiteiten tussen beide landen, ontvangen van culturele delegaties en het ter beschikking stellen van deskundigen. 

Ambassadeur Balachandran noemt cultuur een belangrijk onderdeel van bilaterale samenwerking. Hij benadrukt in deze vooral het intermenselijk contact tussen de bevolking van India en Suriname. Het CEP is voor de duur van vijf jaar en wordt na beëindiging eveneens voor dezelfde termijn verlengd.

Op het gebied van de gezondheidszorg en tegen de achtergrond van India’s prominente positie op het gebied van medicijnen, werd een MoU getekend met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Ambassadeur Balachandran noemt de samenwerking een voorbeeld van de praktische samenwerking tussen de twee landen. Hij brengt in herinnering, dat India snel heeft gereageerd op Surinames verzoek om vaccins tijdens de Covid-periode, terwijl India ook op andere momenten is ingekomen met hulp op het gebied van onder meer medisch apparatuur. 

De Indiase diplomaat is er zeker van dat de samenwerking tussen de twee landen middels de MoU’s hoger opgetrokken kan worden. Hij denkt onder meer in de richting van samenwerking op het gebied van de wetenschap.

error: Kopiëren mag niet!