Regering verleent gedeeltelijke vrijstelling rechten bij invoer zonne-energiesystemen

Om zonne-energiesystemen in Suriname toegankelijker te maken voor de samenleving, heeft de regering besloten gedeeltelijk vrijstelling te verlenen van de diverse belastingen die geheven worden bij de invoer van producten. De vrijstelling is 90% van de rechten bij invoer. 

Om alternatieve energieopwekking en groene energie in Suriname te stimuleren, creëert de regering de mogelijkheid om minder kosten te betalen bij de invoer van zonne-energiesystemen. Door de goedkopere import, worden deze systemen aantrekkelijker voor lokale, particuliere gebruikers. 

De gedeeltelijke vrijstelling geldt voor zonne-energiesystemen en onderdelen en toebehoren, met uitzondering van batterijen voor deze systemen. De gedeeltelijke vrijstellingen gelden voor een periode van 12 maanden en iedereen mag een beroep doen op deze vrijstelling. Meer informatie over de gedeeltelijke vrijstelling kan bij de Belastingdienst Suriname worden opgevraagd.

Het besluit voor de gedeeltelijke vrijstellingen past binnen het beleid van de regering voor het verder ontwikkelen van de alternatieve energieopwekking in Suriname. In dit kader zijn er al diverse zonne-energieprojecten gestart door de regering. Behalve kostenefficiënt, is zonne-energie vooral beter voor het milieu.

De regering zal in dit kader meerdere initiatieven uitrollen. Zo zullen op korte termijn de rechten bij invoer van elektrische voertuigen afgeschaft worden. Hierover komt binnenkort meer informatie.

error: Kopiëren mag niet!