Online training over narcisme binnen relaties

De socioloog Joan Watkin leert belangstellenden zaterdag 27 augustus hoe om te gaan met narcisten binnen een relatie. De training zal online gegeven worden. Zij brengt onder de aandacht, dat iemand verliefd kan zijn op zichzelf. Ook komt de vraag aan de orde of iemand zich meer slaaf dan kind, partner of collega voelt in de relatie. De training heeft ten doel om te leren hoe met narcistisch gedrag om te gaan. 

“Velen vragen zich op sommige momenten af of hun ouder, kind, partner of collega narcistisch gedrag vertoont. Zij zijn dan ook geïnteresseerd naar wat hun houding in dat geval zou moeten zijn”, licht Watkin toe. 

Zij wijst erop dat men zich afvraagt of deze doelgroep wel inziet dat hun gedrag niet acceptabel is en of zij wel in staat en bereid zijn hier iets aan te doen. “Met andere woorden, kunnen mensen die narcistisch gedrag vertonen wel veranderen?”, vraagt Watkin. De workshop richt de schijnwerpers op een aantal veel voorkomende narcistische gedragspatronen terwijl het ook een eyeopeners is en aanbevelingen geeft hoe met dit soort gedrag om te kunnen gaan.

Watkin zegt dat het kan dat iemand niet naar een specialist toe wil maar in zo een geval kan de partner dat doen en om vervolgens zelf aan te geven wat wordt opgemerkt in de relatie. Watkin laat weten, dat het belangrijk is dat mensen zichzelf beschermen en niet in de omstandigheden blijven verkeren die niet positief zijn. 

Een van de risicofactoren waarop zij duidt is dat uitspattingen van geweld zich kunnen voordoen. Om dit te voorkomen is het van belang dat personen die narcistische gedragingen waarnemen met hun omgeving in gesprek gaan. Dit kunnen familieleden of vrienden zijn, maar ook met maatschappelijk werker of psycholoog kunnen de omstandigheden worden besproken. 

Watkin omschrijft narcisme als een persoonlijkheidsstoornis waarbij het moeilijk is om te veranderen. Toch blijken er twee visies over narcisme te bestaan: de ene waarbij het niet nodig is om te proberen om veranderingen tot stand te brengen aangezien een Narcist nooit verandert. De andere opvatting is dat middels psychotherapie mensen wel behandeld en begeleid kunnen worden. Ook hierbinnen kan verder een onderverdeling worden gemaakt waarbij een deel goede resultaten bereikt, een ander deel kan worden omschreven als “redelijk” en bij een derde categorie bereikt men geen resultaten.

RB

error: Kopiëren mag niet!